1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองตะแบก

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองตะแบก

  ตราด
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองตะแบก เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาประชาชนในหมู่บ้านเทพนิมิตและหมู่บ้านแสนตุ้ง ซึ่งมักประสบกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สวนเมื่อถึงฤดูฝน และขาดแคลนน้ำในยามหน้าแล้ง โดยได้รับความร่วมมือจากทางสำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 ใน การสร้างฝายน้ำล้น เพื่อสนอง พระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาเมื่อปี พ.ศ.2554 โครงการฯ ดังกล่าว ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนผลไม้ ได้รับประโยชน์และมีน้ำใช้ตลอดปี ส่งผล ให้ได้ผลผลิตดีในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมพื้นที่ของแหล่งน้ำในคลองตะแบก ชมสวนและชิมผลไม้สดใหม่จากไร่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • บ้านคันนาสูง ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23151
  • อบต.เทพนิมิต 0-3952-1931, สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี 0-3721-3638-9
  • 0-3952-1931, 0-3721-3638-9ต่อ103
ถูกใจ
1

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0

อื่นๆ ในจังหวัด