1. หน้าหลัก
  2.    >   สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ

พระนครศรีอยุธยา

0

กลุ่มมีดวินัยรวยเจริญ ก่อตั้งขึ้นโดยนายวินัย ยินดีวิทย์ ผู้ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายมีดอรัญญิกส่วนตัว จนในปี พ.ศ.2541 ทางราชการได้ดำเนินนโยบายสนับสนุนการ ท่องเที่ยวไทย ภายใต้ชื่อ Amazing Thailand และได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการต่างๆ ในชุมชน ช่วยกันปรับปรุงสภาพหมู่บ้าน เพื่อเตรียมต้อนรับผู้มาเยือน ทางร้านวินัยรวยเจริญ ซึ่งในขณะนั้นเป็นร้านจำหน่ายสินค้ามีดอรัญญิกครบเกือบทุกประเภท จึงหาวิธีดึงดูดความสนใจและจัดกิจกรรมสาธิตการตีมีดให้ผู้มาเยือนได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

พิษณุโลก

0

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริฯ ขึ้นในพื้นที่ส่วนปลายของเทือกเขา ภูสอยดาว โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริม ความมั่นคงภายในประเทศ และเป็นการอนุรักษ์ป่า ที่สมบูรณ์ไว้เพื่อเป็นป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งสนับสนุนราษฎร บ้านร่มเกล้า และหมู่บ้านข้างเคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก มีบริการบ้านพักรองรับได้ 34 ท่าน ห้องประชุมรองรับได้ 40 ท่าน และลานกางเต้นท์

สุโขทัย

0

โครงการเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่ในสนามบินสุโขทัย ภายในเนื้อที่ 2,000 ไร่ ในเขต 3 ตำบล คือ ท่าทอง คลองกระจง และย่านยาว โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ PATA Gold Award 2012 ในประเภท Environment-Ecotourism เปิดทุกวันตั้งแต่ 8.00-17.00 น. (หยุดวันพุธ) มีบ้านท้องนา บ้านพักบรรยายดั้งเดิมแห่งวิถีชีวิตของคนไทย ไว้คอยบริการ 

สมุทรสงคราม

0

บ้านพักทรงไทยสไตล์โบราณในนามของบ้านสวนแสงตะวันแห่งนี้ เปิดให้บริการในรูปแบบโฮมสเตย์อันแสนสะดวกสบาย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่น่าประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน ที่นี่มีกิจกรรมทางการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านให้เรียนรู้มากมาย ใกล้ๆ กับโฮมสเตย์ยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวให้แวะเวียนไปสัมผัส เช่น ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ ชมวัดวาอาราม เยือนตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน 

ราชบุรี

0

ตลาดเล็กๆ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงสองชั่วโมง บรรยากาศค่อนข้างเรียบง่ายและเป็นกันเอง ร้านค้าตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของห้องแถวไม้สองชั้น อายุมากกว่า 100 ปี สินค้ามีหลากหลาย ทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้า ฯลฯ พิเศษสุดในช่วงสิ้นเดือน ทางเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนร่วมมือกับสวนศิลป์บ้านดิน จัดงาน All about Arts สืบสวนงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน ภายในงานจำหน่ายสินค้านานาชนิด อาหารทั้งคาวและหวาน งานหัตถกรรมและงานศิลปะ ตลอดจนเปิดการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้านที่หาดูได้ยาก รวมไปถึงการแสดงพิเศษจากภัทราวดีเธียเตอร์