1. หน้าหลัก
  2.    >   สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ

ราชบุรี

0

ตลาดเล็กๆ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงสองชั่วโมง บรรยากาศค่อนข้างเรียบง่ายและเป็นกันเอง ร้านค้าตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของห้องแถวไม้สองชั้น อายุมากกว่า 100 ปี สินค้ามีหลากหลาย ทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้า ฯลฯ พิเศษสุดในช่วงสิ้นเดือน ทางเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนร่วมมือกับสวนศิลป์บ้านดิน จัดงาน All about Arts สืบสวนงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน ภายในงานจำหน่ายสินค้านานาชนิด อาหารทั้งคาวและหวาน งานหัตถกรรมและงานศิลปะ ตลอดจนเปิดการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้านที่หาดูได้ยาก รวมไปถึงการแสดงพิเศษจากภัทราวดีเธียเตอร์

มุกดาหาร

0

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านดอนม่วงพัฒนาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการว่างงานให้กับราษฎรบ้านดอนม่วงพัฒนาและราษฎรใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่  81 ไร่  2  งาน 44 ตารางวา ขึ้นที่บ้านดอนม่วงพัฒนา เป็นฟาร์มเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งการปลูกพืชผักการเกษตร (ปลอดสารพิษ) ปลูกไม้ผล เช่น มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งไร้เมล็ด  ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง  มะขามเปรี้ยว พุทราพันธุ์จัมโบ้ ทำการประมง เช่น เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลากาด และเลี้ยงสัตว์ โดยเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ โครงการป่าอาหารชุมชน โดยเน้นให้เป็นป่าอาหารที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้ชุมชนสามารถเก็บหาไปบริโภคได้ และเกิดจิตสำนึกในการหวงแหนผืนป่า เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

เชียงราย

0

พิพิธภัณฑ์ทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย หรือบ้านพักรับรองจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งอยู่ม่อนจอมพลหรือม่อนจอมแจ้ง ใกล้กับค่ายเม็งรายมหาราช บ้านไม้สองชั้นแบบสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่พักรับรองสำหรับจอมพล ป. พิบูลสงคราม และผู้บัญชาการทหารสูงสุดในสมัยก่อน ซึ่งเป็น แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

สุโขทัย

0

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านล้านนา มีประชากร 270 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำนา ทำสวนผลไม้ตามฤดูกาล ได้รับรางวัลชนะเลิศ PATA (Pacific Asia Travel Association) ในประเภท Heritage and Culture กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำผ้าหมักโคลน การทำตุ๊กตาบาโหน การทำอาหารพื้นถิ่น ข้าวเปิ๊บ (ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง) ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล มีโฮมสเตย์ 15 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 70 คน (ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท/คน รวมค่าที่พักอาหารและการนำเที่ยวในหมู่บ้าน 2 วัน 1 คืน) หากมาเป็นหมู่คณะ 30 คน ขึ้นไป จะมีการ แสดงต้อนรับตอนค่ำให้ชม

จันทบุรี

0

หมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นแหล่งทอเสื่อกกแบบดั้งเดิมแหล่งใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดกว้างให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจ และปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้าขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ภายใต้แนวความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมให้มีการปลูก ต้นกกและต้นปอ เพื่อลดต้นทุนใน การผลิต และมีวัตถุดิบในพื้นที่ที่เพียงพอ