1. หน้าหลัก
  2.    >   สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ

ราชบุรี

0

จุดเริ่มต้นของสหกรณ์โคนมหนองโพเกิดจากเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมในเขตจังหวัดราชบุรีและนครปฐมประสบปัญหาเรื่องไม่มีสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบที่รีดได้จากแม่โคนม กลุ่มผู้นำเกษตรกรจึงได้ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในขณะนั้นคือ นายจรูญ วัฒนากร ให้ช่วยติดต่อหาผู้รับซื้อน้ำนมดิบ จนกระทั่งได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตกลงเป็นผู้รับซื้อ ต่อมากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น ‘ศูนย์รวมนมหนองโพ’ ขึ้นในปี พ.ศ.2513 เมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 185 ราย จึงได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ในปี พ.ศ.2514 โดยใช้ชื่อว่า ‘สหกรณ์โคนมราชบุรี จำกัด’ ภายหลังเมื่อมีการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ขึ้น ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ‘สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด’ ในปี พ.ศ.2516

 

ผุ้มาเยือนสามารถเยี่ยมชมบรรยากาศการรับส่งน้ำนมดิบ (มีเฉพาะช่วงเช้า) ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการผลิตนมสด UHT ภายในโรงงาน ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้อมูลประวัติของสหกรณ์โคนมหนองโพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถรองรับหมู่คณะได้สูงสุด 80 คน/รอบ

สมุทรสงคราม

0

หากใครอยากจะไปซื้อและเยี่ยมชมของดีของสมุทรสงครามถึงแหล่งผลิต แนะนำให้ไปเยี่ยมชมที่ ปิ่นสุวรรณ เบญจรงค์ เพราะเครื่องเบญจรงค์ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัด และยิ่งใครที่ไปเป็นกันหมู่คณะ จะสามารถเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์จากแหล่งโรงงานผลิต ชมสาธิตการเขียนและการลงสีเครื่องเบญจรงค์ เพราะที่นี่เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผาและพัฒนาเทคนิคการเผา การเคลือบ การเขียนและการลงสีตามกรรมวิธีดั้งเดิมแท้ๆ ขึ้นมาใหม่ แถมยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย

กาญจนบุรี

0

ใครอยากจะสัมผัสช้างตัวเป็นๆพร้อมทั้งอาสาเป็นคนเลี้ยงช้างได้เอง แนะนำให้มาที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี(บ้าน ช.ช้างชรา) เพราะที่นี่เป็นแหล่งพักพิงให้กับช้างชรา ช้างที่มีปัญหาสุขภาพ ช้างเร่ร่อน หรือช้างด้อยโอกาสที่ไม่สามารถทำงานตามปางช้างได้โดยเปิดให้คนทั่วไปได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือเป็นอาสาสมัครในการเลี้ยงช้างซึ่งมีกว่า 10 เชือก โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆได้ เช่น การดูแลช้าง การอาบน้ำให้ช้าง ให้อาหารช้าง และการดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร รวมถึงปลูกพืชในโครงการ ‘ปลูกพืชอาหารช้าง’ เช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด หญ้าบาน่า สับปะรด ฯลฯ ได้อีกด้วย 

สมุทรสงคราม

0

หน่วยงานหรือองค์กรใดที่อยากจะเรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค์และเครื่องเคลือบศิลาดล แนะนำให้มาที่บ้านเบญจรงค์บางช้าง เครื่องเคลือบศิลาดล จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะที่นี่เป็นทแหล่งเรียนรู้และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำเครื่องเบญจรงค์ แถมยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์และเครื่องเคลือบศิลาดลอันแสนงดงาม โดยผู้มาเยือนสามารถเข้าชมกระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค์และเครื่องเคลือบศิลาดลภายในโรงงาน และยังสามารถเพ้นท์ลายแก้วได้ตามความต้องการอีกด้วย พร้อมทั้งสามารถหาซื้อเครื่องเบญจรงค์จากแหล่งผลิตเป็นของที่ระลึกได้เลย

สมุทรสงคราม

0

เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ธรรมดาเพราะภายในวัดบางกุ้ง ยังมีสภาพที่คล้ายกับค่ายทหาร เพราะแต่เดิมที่นี่เคยถูกใช้เป็นค่ายทหารในช่วงปลายสมัยอยุธยาและตอนต้นกรุงธนบุรี  โดยไฮไลท์ของที่นี่คือโบสถ์ที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า โบสถ์ปรกโพธิ์ ซึ่งมีสวยงามและแปลกตาจนได้รับยกย่องเป็น Unseen Thailand เลยทีเดียว แน่นอนว่าทุกคนที่มาวัดนี้ก็จะต้องถ่ายมุมนี้กลับไปด้วยอย่างน้อย 1 รูป โดยภายในโบสถ์ยังเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนในท้องถิ่นอย่างมาก