1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

  เชียงใหม่

เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การ ส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรชาวเขา ทั้งชาวกะเหรี่ยง และม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน

ชมสวนแปดสิบพรรษา สวนเฉลิมพระเกียรติที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ชมโรงเรือนที่รวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นหายากและใกล้สูญพันธุ์กว่า 50 สกุล 140 ชนิด ชมแปลงพืชผักเมืองหนาว การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ สวนกุหลาบพันปี โรงเรือนที่รวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ เช่น หม้อข้าว-หม้อแกงลิง พิงกุย ซาราซีเนียชชนิดต่างๆ งานวิจัยพืชเมืองหนาว ในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0