1. หน้าหลัก
  2.    >   ข่าวสาร
  3.    >   มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

13ก.พ. 2561

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนา ใน 55 จังหวัด ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการจัดอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

สำหรับ 55 จังหวัดเมืองรองที่ได้รับการลดหย่อนภาษี ประกอบด้วย

ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย  พิษณุโลก  ตาก  เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย  ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาง  แม่ฮ่องสอน  พิจิตร แพร่ น่าน  กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี  อุบลราชธานี  หนองคาย เลย  มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 12 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก สระแก้ว ตราด  จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี

ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช  พัทลุง ตรัง  สตูล ชุมพร  ระนอง  นราธิวาส  ยะลา ปัตตานี

 

ที่มา : การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ปรับปรุงล่าสุด : 05 เม.ย. 2561

เปิดอ่าน : 3,005