1. หน้าหลัก
  2.    >   ข่าวสาร
  3.    >   Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ครั้งที่ 1 ภูมิภาคใต้

11ก.ค. 2560

Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ครั้งที่ 1 ภูมิภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ จัดงาน Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2560 กำหนดจัดงานในรูปแบบการจัดงานไมซ์ประจำภูมิภาค 2 ภูมิภาค คือ ภาคอีสานและภาคใต้ เพื่อนำผู้ซื้อจากทั่วประเทศที่สนใจใน 2 ภูมิภาคมาพบผู้ขายประจำภูมิภาคเป้าหมาย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดงาน Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ครั้งที่ 1 ภูมิภาคใต้ ณ หอประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

 

โดยมีทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านการจัดงานเจรจาธุรกิจ (Trade Meet) ระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ภายในประเทศจำนวน 100 หน่วยงาน ได้แก่ โรงแรม/ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้  อาทิ มิชชั่น ฮิลล์ ภูเก็ต กอล์ฟ รีสอร์ท, บริษัท รูฟ จำกัด (Blu Monkey Hub & Hotel), โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, บริษัท เคปทู จำกัด (Foto Hotel), หจก.ไทย สมายล์ ทัวร์แอนด์แทรเวล, และบริษัท อิมเมจ เอเชีย เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจสายการบินทั้ง 4 สาย ได้แก่ การบินไทย ไทยสไมล์ แอร์เอเชีย และบางกอกแอร์เวยส์ และผู้ซื้อจำนวนกว่า 200 ราย ได้แก่ ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์จากทั่วประเทศ 120 ราย ตัวแทนหน่วยงานและองค์กรเอกชน 30 ราย และตัวแทนผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยราชการ สมาคมต่างๆ ประจำจังหวัดและจากจังหวัดใกล้เคียง 50 รายการ

 

นับได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาภายในประเทศ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ปรับปรุงล่าสุด : 11 ก.ค. 2560

เปิดอ่าน : 1,145