1. หน้าหลัก
  2.    >   ข่าวสาร
  3.    >   โครงการอบรมมาตรฐานการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ รุ่นที่ 2 (Domestic DMC Standard)

25ม.ค. 2560

โครงการอบรมมาตรฐานการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ รุ่นที่ 2 (Domestic DMC Standard)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท) และศูนย์เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีเว้นท์และอุตสาหกรรมบริการแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานอบรมมาตรฐานการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ รุ่นที่ 2 (Domestic Destination Management Company Standard) โดยมีผู้ประกอบการบริษัททัวร์ที่เป็นสมาชิกของสมาคม สทน. และ สนท. เข้าร่วมอบรมกว่า 60 บริษัท เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยให้ก้าวสู่บริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

 

ปรับปรุงล่าสุด : 31 ม.ค. 2560

เปิดอ่าน : 1,486