1. หน้าหลัก
  2.    >   ข่าวสาร
  3.    >   ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ : คลังอาหารเพื่อปวงประชา พระเมตตาปกทั่วหล้า

14ก.ย. 2559

ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ : คลังอาหารเพื่อปวงประชา พระเมตตาปกทั่วหล้า

ทีเส็บ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และองค์กรพันธมิตร  นำสื่อมวลชนร่วมสัมผัสโครงการประชุมเมืองไทย อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริ : คลังอาหารเพื่อปวงประชา พระเมตตาปกทั่วหล้า ณ จังหวัดอ่างทองและอยุธยา เฉลิมฉลองปีมหามงคล 3 ปีติ

  

สำหรับเส้นทางศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ จ.อ่างทองและอยุธยา จะพาไปเยี่ยมชมโครงการที่ทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาแหล่งอาหารและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เริ่มจากการนำชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความลำบากทั้งด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเมื่อครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะอ่างทองถูกน้ำท่วมเกือบทั้งจังหวัด โดยมุ่งทำฟาร์มตัวอย่างให้เกิดผลผลิตและสร้างงานในลักษณะเกษตรอินทรีย์ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง  ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตอาหาร (Food bank) ที่ปลอดสารพิษในการเลี้ยงประชากร ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม

 

จากนั้นแวะเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ซึ่งทรงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือบุตรหลานของครอบครัวราษฎรที่เดือดร้อน ยังไม่มีอาชีพและไม่ได้ศึกษาต่อ ให้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกับทางศูนย์ฯ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ได้แก่ การทำเครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า ปักผ้า และแกะสลักไม้ โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอันเป็นผลงานฝีมือของชาวบ้านด้วย

 

จุดสุดท้ายจะไปรับฟังเรื่องราวการดำเนินงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแนวพระราชดำริ โดยทรงมีพระราชดำริให้สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบางไทรศึกษาเพาะเลี้ยงพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริม ทรงรับซื้อลูกพันธุ์กุ้งและให้นำไปปล่อยในแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมากรมประมงและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันสนองพระราชดำริเพาะพันธุ์และปล่อยลูกกุ้งลงสู่แม่น้ำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับเป็นบทเริ่มต้นของการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา นำมาซึ่งอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำ จนชาวบ้านแถบนั้นพากันเรียกกุ้งก้ามกรามเหล่านี้ว่า “กุ้งสมเด็จ”

 

สำหรับการเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง-อยุธยาทั้ง 3 แห่งนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปผนวกในโปรแกรมนำเที่ยวก่อนหรือหลังการจัดประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงานขององค์กรได้ การเลือกซื้อของที่ระลึก การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ หรือแม้แต่ร่วมกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้สังคม เช่น การคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยการปล่อยพันธุ์กุ้งพันธุ์ปลา เป็นต้น

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธ.ค. 2559

เปิดอ่าน : 1,025