ปฏิทิน

อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

มีนาคม
2561

23 ธ.ค. 60 - 30 มี.ค. 61

นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินเชียงราย (นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ ๖)

เชียงราย

6 ม.ค. 61 - 17 มิ.ย. 61

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร

/

เมษายน
2561

6 ม.ค. 61 - 17 มิ.ย. 61

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร

/

พฤษภาคม
2561

6 ม.ค. 61 - 17 มิ.ย. 61

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร

/

มิถุนายน
2561

6 ม.ค. 61 - 17 มิ.ย. 61

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร

/

กรกฎาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
สิงหาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
กันยายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
ตุลาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
พฤศจิกายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
ธันวาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
มกราคม
2562
ไม่มีอีเวนต์
กุมภาพันธ์
2562
ไม่มีอีเวนต์
มีนาคม
2561
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฎาคม
2561
สิงหาคม
2561
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562
กุมภาพันธ์
2562

สถานที่แนะนำ

จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

รถรางท่องเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก


เส้นทางท่องเที่ยว เริ่มที่จุดแรก คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิพิธภัณฑ์ชาวแพ พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี สถานีรถไฟ หอนาฬิกา สะพานเอกาทศรถ ตะแลงแกง คูเมือง ศาลากลางจังหวัด วัดวิหารทอง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทร์ ศาลหลักเมือง เป็นต้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลราไวย์


เป็นชุมชนที่อยู่บริเวณทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต มีพื้นที่ส่วนใหญเป็นที่ราบลุ่มติดเนินเขา มีป่าไม้ แหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รอคอยให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ มาเรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเล ล่องเรือเที่ยวเกาะเฮ หาดกล้วย เกาะบอน ตามล่าอาหารซีฟู้ดแบบสดๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

บ้านม่อนฝ้าย

เชียงใหม่

0

บ้านม่อนฝ้าย


บ้านม่อนฝ้าย ก่อตั้งโดย อาจารย์รำพัด โกฏแก้ว ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ จึงได้พยายามอนุรักษ์ฟื้นฟู ภาพแห่งอัตลักษณ์ต่อเจตนารมณ์ เพื่อสืบทอดด้วยความ ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย บ้านม่อนฝ้ายเป็นสถานที่จัดเลี้ยงที่ทำให้รู้สึกแตกต่างจากที่อื่นคือการคงความเป็นล้านนา ได้อย่างสมบูรณ์

หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยวและหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านแข้


อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ 35 กม. เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวภูไท ที่ได้รับรางวัล OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี มีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น ขบวนแห่ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยกลองตุ้ม พร้อมขบวนฟ้อนรำต้อนรับตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูไทชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน บายศรีสู่ขวัญตามแบบวัฒนธรรมภูไท ร่วมรับประทานอาหารพาแลง ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล มีการสาธิตการทอผ้าฝ้าย การสานหมวกจากเส้นกก

/

โปรโมชั่น

30ต.ค. 2560

30ต.ค. 2561

ห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารเช้า

30ต.ค. 2560 , 30ต.ค. 2561

กรุงเทพมหานคร

ห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารเช้า และ 1,200 บาท รวมอาหารเช้า Early Check-in : 9.00 น. Late Check-out : 14.00 น.

ข่าวสาร

13ก.พ. 2561

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนา ใน 55 จังหวัด ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้ว

28พ.ย. 2560

มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก

    นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม  กำหนดจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก

แนะนำการใช้งาน