ปฏิทิน

อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

กุมภาพันธ์
2561

23 ธ.ค. 60 - 30 มี.ค. 61

นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินเชียงราย (นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ ๖)

เชียงราย

6 ม.ค. 61 - 17 มิ.ย. 61

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร

1 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61

เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน

เชียงใหม่

22 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61

มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม ครั้งที่ ๙

สกลนคร

28 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61

มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2

อุดรธานี

/

มีนาคม
2561

23 ธ.ค. 60 - 30 มี.ค. 61

นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินเชียงราย (นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ ๖)

เชียงราย

6 ม.ค. 61 - 17 มิ.ย. 61

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร

28 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61

มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2

อุดรธานี

1 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 61

The 5th Printtech & Led Expo 2018

นนทบุรี

/

เมษายน
2561

6 ม.ค. 61 - 17 มิ.ย. 61

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร

/

พฤษภาคม
2561

6 ม.ค. 61 - 17 มิ.ย. 61

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร

/

มิถุนายน
2561

6 ม.ค. 61 - 17 มิ.ย. 61

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร

/

กรกฎาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
สิงหาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
กันยายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
ตุลาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
พฤศจิกายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
ธันวาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
มกราคม
2562
ไม่มีอีเวนต์
กุมภาพันธ์
2561
มีนาคม
2561
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฎาคม
2561
สิงหาคม
2561
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562

สถานที่แนะนำ

จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยวและหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านแข้


อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ 35 กม. เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวภูไท ที่ได้รับรางวัล OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี มีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น ขบวนแห่ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยกลองตุ้ม พร้อมขบวนฟ้อนรำต้อนรับตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูไทชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน บายศรีสู่ขวัญตามแบบวัฒนธรรมภูไท ร่วมรับประทานอาหารพาแลง ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล มีการสาธิตการทอผ้าฝ้าย การสานหมวกจากเส้นกก

ค่ายบุรฉัตร

ราชบุรี

0

ค่ายบุรฉัตร


ค่ายบุรฉัตรหรือชื่อเดิมคือค่ายภาณุรังสี เป็นหน่วยงานของทหารช่างก่อสร้างแห่งกองทัพบก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2532 ปัจจุบันเป็นแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ทางการช่างทหารไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวบรวมกิจกรรมการฝึกทางทหาร และกิจกรรมผาดโผนผจญภัย ซึ่งรองรับผู้มาเยือนที่เป็นหมู่คณะ สามารถเข้ามาทำตามฐาน สานสัมพันธ์ความสามัคคีในองค์กร ตลอดจนเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ

ผ้าทอเกาะยอกลุ่มร่มไทร


ผ้าทอเกาะยอกลุ่มร่มไทร เป็นผ้าทอ ประจำท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยลวดลายและสีสันที่สวยงาม ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนั้นยังเปิดต้อนรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำผ้าทอมือเกาะยอ

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง


หากใครนั่งเครื่องบินผ่านทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย จะเห็นเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ ที่ถูกเนรมิตขึ้นมาได้อย่างงดงาม ซึ่งเรียกขานกันว่าเป็น “แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ” เป็นจุดรวมใจของชาวสุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โครงการนี้เป็นอ่างเก็บน้ำหรือแก้มลิง ขนาดใหญ่ อยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย มุ่งหน้าจังหวัดตาก มีพื้นที่โครงการประมาณ 17,000 ไร่ และพื้นที่ชลประทานสุทธิ 13,000 ไร่ พื้นที่แก้มลิงทั้งหมด 7,070 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ 32.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณในการสร้าง 854 ล้านบาท นอกจากประโยชน์ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ใจกลางแผ่นดินแห่งนี้ ได้สร้างพุทธมณฑล ประกอบด้วยพระพุทธรูปปางลีลาและมนฑปทรงจตุรมุข เพื่อประดิษฐสถาน “พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย” พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยสุโขทัย อายุเกือบ 700 ปี ซึ่งจมอยู่ในแม่น้ำยมและได้ถูกค้นพบ เมื่อปี พ.ศ. 2546 จากนั้นได้เสี่ยงทายและอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ที่มณฑปบนเกาะรูปหัวใจกลางทุ่งทะเลหลวงแห่งนี้ นอกจากนั้นรอบอ่างเก็บนํ้ามีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีศาลาพระแม่ย่า สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า เป็นต้น และยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญ อาทิ งานกลั่นแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชา ปี 2553 งานวันวิสาขบูชาทุกปี งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี อีกด้วย

/

โปรโมชั่น

01พ.ย. 2560

28ก.พ. 2561

ล่องโขง รับลมหนาว@เชียงแสน 299 บาท

01พ.ย. 2560 , 28ก.พ. 2561

เชียงราย

30ต.ค. 2560

30ต.ค. 2561

ห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารเช้า

30ต.ค. 2560 , 30ต.ค. 2561

กรุงเทพมหานคร

ห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารเช้า และ 1,200 บาท รวมอาหารเช้า Early Check-in : 9.00 น. Late Check-out : 14.00 น.

ข่าวสาร

13ก.พ. 2561

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนา ใน 55 จังหวัด ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้ว

28พ.ย. 2560

มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก

    นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม  กำหนดจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก

แนะนำการใช้งาน