ปฏิทิน

อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

พฤศจิกายน
2560

10 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60

งานถนนคนเดินผลไม้ดีอาหารอร่อย

จันทบุรี

13 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60

มหกรรมทางเรือนานาชาติ 50 ปีอาเซียน

ชลบุรี

15 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

งานกาชาดและงานเทศกาลนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 2560

สมุทรปราการ

16 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

35th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organization

กรุงเทพมหานคร

17 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60

Beauty and Make Over Expo 2017

นนทบุรี

/

ธันวาคม
2560

12 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60

นิทรรศการ 35ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด

เชียงใหม่

15 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60

งานยอดยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

/

มกราคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
กุมภาพันธ์
2561
ไม่มีอีเวนต์
มีนาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
เมษายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
พฤษภาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
มิถุนายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
กรกฎาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
สิงหาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
กันยายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
ตุลาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
พฤศจิกายน
2560
ธันวาคม
2560
มกราคม
2561
กุมภาพันธ์
2561
มีนาคม
2561
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฎาคม
2561
สิงหาคม
2561
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561

สถานที่แนะนำ

จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

บ้านหล่อชา

เชียงราย

0

บ้านหล่อชา


บ้านหล่อชา เป็นหมู่บ้านเผ่าอาข่า หรือ “อีก้อ” ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ ซึ่งจัดอยู่ในโครงการหมู่บ้าน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย และประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย รวมทั้งเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาผ้าไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่า ของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อสืบสาน ตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี


ศูนย์การค้านี้ตั้งอยู่บนเส้นทางสู่อินโดจีน ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง ร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านค้าปลีกกว่า 400 ร้านค้า สะดวกสบายด้วยอาคารจอดรถที่สร้างขึ้นใหม่ ที่จอดรถกว่า 2,500 คัน พร้อมรองรับกิจกรรมใหญ่ระดับประเทศ มีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ CentralPlaza Udonthani Hall ซึ่งที่สามารถจุคนได้มากกว่า 3,500 คน ในพื้นที่รวมกว่า 5,000 ตร.ม. และด้านนอกศูนย์การค้ายังมีลานสันทนาการขนาดใหญ่ สามารถรองรับการจัดงานกลางแจ้งได้อีกด้วย

โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย ตอนล่าง ที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหล่ง อุปโภค-บริโภค ตลอดจนการใช้น้ำสำหรับเพาะปลูกพืชทั่วไปในฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นการสร้างราย ได้ให้แก่เกษตรกรบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและสองฝั่ง แม่น้ำแควน้อย (ช่วยเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการเจ้าพระยา) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย อ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ แห่งนี้ สามารถเก็บกักน้ำได้ 769 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

/

โปรโมชั่น

01ม.ค. 2560

31ธ.ค. 2560

"แอล.โอ.เอ็ม รีสอร์ท ระยอง" แพ็คเกจสุดคุ้มสำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา

01ม.ค. 2560 , 31ธ.ค. 2560

ระยอง

แพ็คเกจสำหรับหมู่คณะ (30 ท่านขึ้นไป) ท่านละ 599 บาท/คน- ที่พัก 2-4 ท่าน : ห้องแอร์+ทีวี+ห้องน้ำในตัว- อาหารเช้า : ข้าวต้มรวมมิตรทะเล /กาแฟ โอวันติน ขนมปัง- อาหารเย็น  : แบบตั้งโต๊ะ มีอาหารทั้งหมด 6 อย่าง (สามารถเลือกเองได้)- เครื่องดื่ม  : น้ำเปล่า 1 ขวด +น้ำอัดลม 1 ขวด +น้ำสมุนไพร และน้ำ

28ก.ย. 2560

31ธ.ค. 2560

ล่องแพเปียก คลองลัดโนด(ระนอง) ราคา 1,350 บาทต่อท่าน

28ก.ย. 2560 , 31ธ.ค. 2560

ระนอง

  กิจกรรมล่องแพเปียก คลองลัดโนดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มคนในชุมชน ที่อาศัยและทำมาหากินอยู่บนฐานทรัพยากรป่าชายเลนของอ่าวกะเปอร์ ทะเลสาบระนองโดยมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนั่งเรือพรีสชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ปลูกต้นโกงกาง กินอาหารซีฟู้ดบนกระช

01พ.ย. 2560

01ม.ค. 2561

ชุดกระเช้าแบรนด์ไดโน่ ราคาพิเศษ สำหรับทุกเทศกาล

01พ.ย. 2560 , 01ม.ค. 2561

ขอนแก่น

ชุดกระเช้าแบรนด์ไดโน่ ราคาพิเศษ สำหรับทุกเทศกาล ซึ่ง “ไดโน่” เป็นลิขสิทธิ์ตราสินค้าประจำจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสินค้าภายใต้แบรนด์ไดโน่ทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยประช

22พ.ย. 2559

31ธ.ค. 2560

"สวิส วัลเลย์ ฮิพ รีสอร์ท" ส่วนลดค่าห้องสัมมนา

22พ.ย. 2559 , 31ธ.ค. 2560

ราชบุรี

ราคาโปรโมชั่นห้องสัมมนา กรณีจองห้องพัก 10 ห้อง ขึ้นไป ลดค่าห้องประชุมจาก 5,000 บาท เหลือ 3,000 บาท

ข่าวสาร

11ก.ค. 2560

Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ครั้งที่ 1 ภูมิภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ จัดงาน Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2560 กำหนดจัดงานในรูปแบบการจัดงานไมซ์ประจำภูมิภาค 2 ภูมิภาค คือ ภาคอีสานและภาคใต้ เพื่อนำผู้ซื้อจากทั่วประเทศที่สนใจใน 2 ภูมิภาค

06ส.ค. 2559

Company Outing Trip ทริปพิเศษ “เลือกได้ในแบบคุณ” - บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ทีเส็บ จัด outing Trip  ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  โดยได้เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ของมูลนิธิชัยพัฒนา เรียนรู้เรื่องพิชสมุนไพร ร่วมกิจรรมปลูกป่าทางไกล

แนะนำการใช้งาน