ปฏิทิน

อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

พฤษภาคม
2561

24 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61

อีสานอุสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3

ขอนแก่น

25 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61

เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2

อุบลราชธานี

25 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61

COFFEE AND BAKERY FAIR ครั้งที่ 2

ขอนแก่น

26 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61

Furniture Living & Design 2018

กรุงเทพมหานคร

29 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61

THAIFEX-World of Food Asia 2018

นนทบุรี

31 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61

Pet Expo Thailand 2018

กรุงเทพมหานคร

/

มิถุนายน
2561

26 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61

Furniture Living & Design 2018

กรุงเทพมหานคร

29 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61

THAIFEX-World of Food Asia 2018

นนทบุรี

31 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61

Pet Expo Thailand 2018

กรุงเทพมหานคร

8 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61

Pattaya International Fireworks Festival 2018

ชลบุรี

9 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61

Thailand Best Shopping Fair 2018

นนทบุรี

25 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61

เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3

ตราด

28 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 47

กรุงเทพมหานคร

/

กรกฎาคม
2561

25 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61

เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3

ตราด

28 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 47

กรุงเทพมหานคร

4 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61

Venue Management Training Program 2018 จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต

12 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61

Venue Management Training Program 2018 จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

24 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61

Venue Management Training Program 2018 จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

/

สิงหาคม
2561

2 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61

Thailand International High-End Audio-Video Show 2018

กรุงเทพมหานคร

2 ส.ค. 61 - 3 ส.ค. 61

Venue Management Training Program 2018 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

2 ส.ค. 61 - 3 ส.ค. 61

Venue Management Training Program 2018 หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

7 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61

Venue Management Training Program 2018 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

9 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก Titf ครั้งที่ 23

กรุงเทพมหานคร

18 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61

Big Motor Sale 2018

กรุงเทพมหานคร

20 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61

APCG 2018

กรุงเทพมหานคร

22 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61

Venue Management Training Program 2018 พัทยา จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

30 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 48

กรุงเทพมหานคร

/

กันยายน
2561

30 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 48

กรุงเทพมหานคร

5 ก.ย. 61 - 8 ก.ย. 61

Food and Hotel Thailand 2018

กรุงเทพมหานคร

6 ก.ย. 61 - 8 ก.ย. 61

INTERMAT ASEAN 2018

นนทบุรี

27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

Thailand Mobile Expo 2018

กรุงเทพมหานคร

/

ตุลาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
พฤศจิกายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
ธันวาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
มกราคม
2562
ไม่มีอีเวนต์
กุมภาพันธ์
2562
ไม่มีอีเวนต์
มีนาคม
2562
ไม่มีอีเวนต์
เมษายน
2562
ไม่มีอีเวนต์
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฎาคม
2561
สิงหาคม
2561
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562
กุมภาพันธ์
2562
มีนาคม
2562
เมษายน
2562

สถานที่แนะนำ

จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า (ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า)


หมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นแหล่งทอเสื่อกกแบบดั้งเดิมแหล่งใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดกว้างให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจ และปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้าขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ภายใต้แนวความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมให้มีการปลูก ต้นกกและต้นปอ เพื่อลดต้นทุนใน การผลิต และมีวัตถุดิบในพื้นที่ที่เพียงพอ

เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน)


ด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการริเริ่มสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้น เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยจัดสรรทรัพยากรน้ำให้แก่ชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบัน ที่นี่ คือเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก มีคุณประโยชน์นานัปการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ชาวนครนายกภาคภูมิใจ ด้านหน้าเขื่อนเป็นผืนป่าสีเขียวอุดมสมบูรณ์ ส่วนด้านหลังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน มีกิจกรรมน่าสนใจคือ ‘ล่องเรือชมทิวทัศน์’ เปิดบริการตลอดทั้งปี ท้ายเขื่อนจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด พร้อมด้วยศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล บอกเล่าประวัติความเป็นมาอย่างละเอียด สนใจเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดสร้าง ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านพลังงาน ให้เกิดความเข้าใจและรู้จักการผลิตพลังงานทดแทนโดยเน้นให้เป็นแบบนิทรรศการที่ตื่นตาตื่นใจและน่าจดจำ เพื่อการเข้าถึงรายละเอียดต่างๆ และช่วยรณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00 น.

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง)


เดิมเป็นหนองน้ำสาธารณะ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราชดําริ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2535 ความตอนหนึ่งว่า “แม่นํ้ายมในฤดูฝนมีนํ้ามาก ในฤดูแล้ง นํ้าเกือบจะไม่มี ให้หาทางกั้นนํ้าเป็นช่วงๆ แล้วผันนํ้าเข้าคลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่นํ้ายม แล้วให้มีการขุดลอกให้ส่งนํ้าและนํานํ้า ไปเก็บกักไว้ตามหนองบึงธรรมชาติต่อไป” แรกเริ่มทางจังหวัดสุโขทัยได้สนองพระราชดำริ โดยจัดหาพื้นที่ ประมาณ 600 ไร่ ทำการขุดลอกหนองแม่ระวิง ให้สามารถเก็บกักนํ้าได้ 2 ล้าน ลบ.ม. ใช้งบประมาณ 39.6 ล้านบาท เพื่อกักเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือการอุปโภค บริโภคและพื้นที่การเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งประมงของราษฎรบริเวณใกล้เคียงและต่อยอดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ใช้ตามพระราชดำริที่ว่า “ทำอะไรต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด” ปัจจุบันสวนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 830 ไร่ แบ่งเป็นพื้นน้ำ 645 ไร่ พื้นดิน 185 ไร่ มีลักษณะเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบภายในบริเวณมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ สะพานไม้โบราณยาว 300 ม. สำหรับข้ามอ่างน้ำเกาะกลางทุ่งแม่ระวิง มีวงเวียนประดิษฐาน รูปพระร่วง อยู่ปากทางเข้าเกาะกลางทุ่งแม่ระวิง ซึ่งชาวบ้านนิยมมาสักการะบูชาพระร่วง พระมหาโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม และนมัสการศาลปู่ก๊อก ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากุมเกาะนอกจากนั้นที่นี่ยังและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานหลายด้าน เช่น โครงการเกษตรผสมผสาน มีพิพิธภัณฑ์ชาวนาแหล่งรวบรวมอุปกรณ์ชาวนาโบราณแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาสมัยสุโขทัยอีกด้วย

/

โปรโมชั่น

30ต.ค. 2560

30ต.ค. 2561

ห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารเช้า

30ต.ค. 2560 , 30ต.ค. 2561

กรุงเทพมหานคร

ห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารเช้า และ 1,200 บาท รวมอาหารเช้า Early Check-in : 9.00 น. Late Check-out : 14.00 น.

ข่าวสาร

13ก.พ. 2561

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนา ใน 55 จังหวัด ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้ว

28พ.ย. 2560

มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก

    นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม  กำหนดจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก

แนะนำการใช้งาน