ปฏิทิน

อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

เมษายน
2561

22 ก.พ. 61 - 22 เม.ย. 61

มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม ครั้งที่ ๙

สกลนคร

28 ก.พ. 61 - 28 เม.ย. 61

มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2

อุดรธานี

1 มี.ค. 61 - 1 พ.ค. 61

The 5th Printtech & Led Expo 2018

นนทบุรี

27 เม.ย. 61

MICE STANDARDS DAY

กรุงเทพมหานคร

/

พฤษภาคม
2561

1 มี.ค. 61 - 1 พ.ค. 61

The 5th Printtech & Led Expo 2018

นนทบุรี

/

มิถุนายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
กรกฎาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
สิงหาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
กันยายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
ตุลาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
พฤศจิกายน
2561
ไม่มีอีเวนต์
ธันวาคม
2561
ไม่มีอีเวนต์
มกราคม
2562
ไม่มีอีเวนต์
กุมภาพันธ์
2562
ไม่มีอีเวนต์
มีนาคม
2562
ไม่มีอีเวนต์
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฎาคม
2561
สิงหาคม
2561
กันยายน
2561
ตุลาคม
2561
พฤศจิกายน
2561
ธันวาคม
2561
มกราคม
2562
กุมภาพันธ์
2562
มีนาคม
2562

สถานที่แนะนำ

จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

จักรพงษ์วิลล่า

กรุงเทพมหานคร

0

จักรพงษ์วิลล่า


วังจักรพงษ์ หรือ “วังท่าเตียน” สถานที่จัดงานริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศโรแมนติก งดงามด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จุดเด่นของที่นี่ คือ อยู่เยื้องกับวัดอรุณ จึงสามารถมองเห็นความงามของวัดอรุณได้อย่างชัดเจน บริเวณสนามหญ้าริมแม่น้ำของที่นี่สามารถจัดงานรองรับแขกได้ถึง 100 คน แบ่งพื้นที่จัดงานให้เลือกหลากหลายส่วน ได้แก่ สนามหญ้า สระน้ำ ห้องจัดเลี้ยง ศาลาริมน้ำ (ให้บริการเช่าเฉพาะสถานที่เท่านั้น)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เมื่อปี พ.ศ. 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าปัจจุบันมีผู้บริโภคปูทะเลมากขึ้น ทำให้ปูทะเลจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงจึงมีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูในพื้นที่ป่าทุ่งทะเล ตำบลเกาะกลาง เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปูม้าและปูทะเล พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

สถานีเกษตรหลวงปางดะ


สถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ผลและแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็น 1 ใน 4 ของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยชาวเขาให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีรายได้มั่นคง มีพื้นที่ดำเนินงานราว 804 ไร่ แวดล้อมไปด้วยภูเขา บนยอดดอย มีทัศนียภาพที่สวยงาม สถานีได้ทำการค้นคว้าวิจัย และขยายพันธุ์พืชหลากหลายชนิด ทั้งไม้ผลเมืองหนาว ไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน ควบคู่ไปกับงานทดสอบสาธิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร

คุ้มสีฐาน

ขอนแก่น

0

คุ้มสีฐาน


“คุ้มสีฐาน” พื้นที่อาคารชุดสำหรับจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นศูนย์ในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ที่จัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง อบรม สัมมนา

/

โปรโมชั่น

30ต.ค. 2560

30ต.ค. 2561

ห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารเช้า

30ต.ค. 2560 , 30ต.ค. 2561

กรุงเทพมหานคร

ห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารเช้า และ 1,200 บาท รวมอาหารเช้า Early Check-in : 9.00 น. Late Check-out : 14.00 น.

ข่าวสาร

13ก.พ. 2561

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนา ใน 55 จังหวัด ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้ว

28พ.ย. 2560

มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก

    นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม  กำหนดจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก

แนะนำการใช้งาน