ปฏิทิน

อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

พฤศจิกายน
2563
ไม่มีอีเวนต์
ธันวาคม
2563
ไม่มีอีเวนต์
มกราคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
กุมภาพันธ์
2564
ไม่มีอีเวนต์
มีนาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
เมษายน
2564
ไม่มีอีเวนต์
พฤษภาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
มิถุนายน
2564
ไม่มีอีเวนต์
กรกฎาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
สิงหาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
กันยายน
2564
ไม่มีอีเวนต์
ตุลาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
พฤศจิกายน
2563
ธันวาคม
2563
มกราคม
2564
กุมภาพันธ์
2564
มีนาคม
2564
เมษายน
2564
พฤษภาคม
2564
มิถุนายน
2564
กรกฎาคม
2564
สิงหาคม
2564
กันยายน
2564
ตุลาคม
2564

สถานที่แนะนำ

จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

กลุ่มมีดวินัย รวยเจริญ

พระนครศรีอยุธยา

0

กลุ่มมีดวินัย รวยเจริญ


กลุ่มมีดวินัยรวยเจริญ ก่อตั้งขึ้นโดยนายวินัย ยินดีวิทย์ ผู้ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายมีดอรัญญิกส่วนตัว จนในปี พ.ศ.2541 ทางราชการได้ดำเนินนโยบายสนับสนุนการ ท่องเที่ยวไทย ภายใต้ชื่อ Amazing Thailand และได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการต่างๆ ในชุมชน ช่วยกันปรับปรุงสภาพหมู่บ้าน เพื่อเตรียมต้อนรับผู้มาเยือน ทางร้านวินัยรวยเจริญ ซึ่งในขณะนั้นเป็นร้านจำหน่ายสินค้ามีดอรัญญิกครบเกือบทุกประเภท จึงหาวิธีดึงดูดความสนใจและจัดกิจกรรมสาธิตการตีมีดให้ผู้มาเยือนได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริฯ ขึ้นในพื้นที่ส่วนปลายของเทือกเขา ภูสอยดาว โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริม ความมั่นคงภายในประเทศ และเป็นการอนุรักษ์ป่า ที่สมบูรณ์ไว้เพื่อเป็นป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งสนับสนุนราษฎร บ้านร่มเกล้า และหมู่บ้านข้างเคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก มีบริการบ้านพักรองรับได้ 34 ท่าน ห้องประชุมรองรับได้ 40 ท่าน และลานกางเต้นท์

โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย


โครงการเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่ในสนามบินสุโขทัย ภายในเนื้อที่ 2,000 ไร่ ในเขต 3 ตำบล คือ ท่าทอง คลองกระจง และย่านยาว โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ PATA Gold Award 2012 ในประเภท Environment-Ecotourism เปิดทุกวันตั้งแต่ 8.00-17.00 น. (หยุดวันพุธ) มีบ้านท้องนา บ้านพักบรรยายดั้งเดิมแห่งวิถีชีวิตของคนไทย ไว้คอยบริการ 

บ้านสวนแสงตะวัน โฮมสเตย์


บ้านพักทรงไทยสไตล์โบราณในนามของบ้านสวนแสงตะวันแห่งนี้ เปิดให้บริการในรูปแบบโฮมสเตย์อันแสนสะดวกสบาย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่น่าประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน ที่นี่มีกิจกรรมทางการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านให้เรียนรู้มากมาย ใกล้ๆ กับโฮมสเตย์ยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวให้แวะเวียนไปสัมผัส เช่น ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ ชมวัดวาอาราม เยือนตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน 

/

โปรโมชั่น

ยังไม่มีโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้

ข่าวสาร

13ก.พ. 2561

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนา ใน 55 จังหวัด ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้ว

28พ.ย. 2560

มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก

    นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม  กำหนดจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก

แนะนำการใช้งาน