ขั้นตอนการวางแผนจัดงาน

เลือก “เข้าสู่ระบบ”
ผ่าน Facebook หรือ อีเมล์

เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะสร้างโปรไฟล์ให้คุณโดยอัตโนมัติ

เลือกเมนู “วางแผนการจัดงาน”

เลือกหมวดหมู่เพื่อค้นหาสถานที่ที่สนใจ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกภูมิภาค
จังหวัด
กำหนดไอเดียให้ค้นหาตามจุดประสงค์
กำหนดจำนวนคน
และราคาที่ต้องการได้อีกด้วย

เมื่อกำหนดจุดประสงค์เรียบร้อยแล้ว
เลือก “ค้นหา”

ระบบจะประมวลผลเพื่อหาผลลัพธ์
ให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ผู้ใช้งานกำหนด
เลือก “ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ”

เมื่อเข้ามายังหน้าสถานที่ที่เลือกเรียบร้อยแล้ว
ถ้าชอบสถานที่นี้ ผู้ใช้งานสามารถ
เลือก “เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ”
เพื่อเก็บไว้ในโปรไฟล์ส่วนตัว

เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลของสถานที่
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสถานที่
สถานที่ตั้ง รายละเอียดของสถานที่
พร้อมทั้งยังมีส่วนแสดงรูปภาพแกลอรี่
ของแต่ละสถานที่อีกด้วย

และยังสามารถค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
โดยกำหนดระยะได้ตั้งแต่ 10 / 20 / 50 และ
100 กิโลเมตร

ถ้าถูกใจสถานที่ใกล้เคียงแห่งไหน
สามารถเลือก “เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ”
เพื่อเก็บไว้เป็นสถานที่ใกล้เคียงที่โปรด
และถูกเก็บไว้ในโปรไฟล์ได้

ในหน้าโปรไฟล์ เลือก “สถานที่ที่ชื่นชอบ”
เว็บไซต์จะแสดงผลข้อมูล
ที่ได้ทำการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งในส่วนของสถานที่ที่ชื่นชอบ
และ สถานที่ใกล้เคียงที่ชื่นชอบ

ขั้นตอนการเปรียบเทียบ

เมื่อเข้ามายังหน้าสถานที่ที่เลือกเรียบร้อยแล้ว
หากผู้ใช้งานต้องการเปรียบเทียบข้อมูลของสถานที่
ในแต่ละหมวด ให้เลือก "เพิ่มไปเปรียบเทียบ"

ในหน้าโปรไฟล์ เลือก "เปรียบเทียบ"
เว็บไซต์จะแสดงผลข้อมูลที่ได้ทำการบันทึก
ไว้ก่อนหน้านี้

โดยจะสามารถบันทึกข้อมูล
เปรียบเทียบในแต่ละหมวดหมู่
ได้มากถึง 2 สถานที่