20ส.ค. 2561

24ส.ค. 2561

APCG 2018

ปรับปรุงล่าสุด : 11 พ.ค. 2561

เปิดอ่าน : 218

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

APCG 2018
ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านผู้มีความสามารถพิเศษ
(Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG2018)

รายละเอียดเพิ่มเติwww.apcg2018.org

ที่มา : www.thailandexhibition.com

QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์) กรุงเทพมหานคร