1. หน้าหลัก
  2.    >   ปฏิทินอีเวนต์
  3.    >   งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

29พ.ย. 2560

29ม.ค. 2561

งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

งานประจำปีของจังหวัดขอนแก่น และเป็นงานที่รวบรวมผ้าไหมที่สวยที่สุดของประเทศไว้ ซึ่งงานเทศกาลไหมรับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี..............ตลอดจนการละเล่นพื้นเมืองของภาคอีสาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

บริเวณด้านข้างโรงเรียนสนามบินและภายในสนามกีฬาศาลาจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000