1. หน้าหลัก
  2.    >   ปฏิทินอีเวนต์
  3.    >   EDUCA 2017 - The 9th Annual Congress for Teacher Professional Development

16ต.ค. 2560

16ธ.ค. 2560

EDUCA 2017 - The 9th Annual Congress for Teacher Professional Development

ปรับปรุงล่าสุด : 02 พ.ย. 2560

เปิดอ่าน : 62

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

EDUCA 2017 - The 9th Annual Congress for Teacher Professional Development
ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2560
ณ Impact Forum Impact เมืองทองธานี


กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ภายใต้แนวคิด EDUCATION 1.0, 2.0, 3.0, 4.0: FROM POLICY TO CLASSROOM “จากนโยบาย สู่ห้องเรียน” การศึกษาไทย ทำไมต้อง 4.0 หัวใจสำคัญของการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของโลกศตวรรษที่ 21 คืออะไร สำรวจมุมมองที่แตกต่างจากการศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วค้นหาคำตอบร่วมกันว่า นโยบายการศึกษาแบบใดที่จะสามารถตอบสนองต่อความท้าทายในยุคสมัยที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนทุกมิติของชีวิต ร่วมถอดบทเรียนจากประสบการณ์การพัฒนาการศึกษาของประเทศชั้นนำระดับโลกผ่านหลากหลายเวทีเรียนรู้ในงาน EDUCA 2017 ภายในงานมีกิจกรรมหลักคือ 1) การประชุมนานาชาติ 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ และสัมมนาพิเศษ 3) ฟอรั่มครูใหญ่ 4) การประชุมเชิงปฎิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย 5) โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6) EDUCA Talk 7) ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 และ8)นิทรรศการด้านสื่อ เทคโนโลยีและการให้บริการทางการศึกษา โดยคาดว่าจะมีครูจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน


รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษาไทย
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงานเลขานุการการจัดงาน EDUCA 2017


โทร. 02-748-7007 ต่อ 147, 631-5
มือถือ 089-664-9356
แฟกซ์ 02-748-7909


เว็บไซต์  http://www.educathai.com
เฟซบุค  http://www.facebook.com/educathai

**กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง**
ที่มาของข้อมูล :  http://www.thailandexhibition.com/TradeShow-2017/12955

กรุงเทพมหานคร