1. หน้าหลัก
  2.    >   ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25,26 ยูนิต เอ2,บี1 และบี2 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กทม. 10330

ละติจูด : 13.7172893

ลองติจูด : 100.5469149

โทรศัพท์ : 02-6946000

โทรสาร : 02-6581411

อีเมล :
ติดต่อเว็บไซต์ : dmiceplanner@tceb.or.th
ขอรับการสนับสนุน : dmicesupport@tceb.or.th

เลือกหัวข้อ