1. หน้าหลัก
 2.    >   ท่องเที่ยวชุมชน
 3.    >   กรุงเทพมหานคร
 4.    >   ชุมชนกุฎีจีน
เลือกชุมชน
เลือกจุดหมาย...
 • แผนการเดินทาง
 • 1
  ล่องเจ้าพระยา
 • 2
  3 ศาสนา 4 ความเชื่อ
 • 3
  อาหารว่างชาววัง
 • 4
  ฟิวชั่นโปรตุเกส-ไทย
 • 5
  วิถีชีวิตชุมชน
 • 6
  ความทรงจำจากอดีต
 • 7
  ฝรั่ง-จีน-ไทย
1 2 3 4 5 6 7
เลื่อนลง

ชมย่านเก่า เล่าความหลัง

ลัดเลาะตรอก ซอก ซอย ชมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแสนคลาสสิค ชิมขนมชื่อดัง รับฟังเรื่องเล่าของเมืองกรุงในอดีต ผ่านวิถีชีวิตของชุมชนกุฎีจีนอันเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ผสมผสานผู้คนต่างศาสนา วัฒนธรรม แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

เส้นทางครึ่งวันเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 - 13.00 น.
จุดเริ่มต้นเส้นทาง ท่าเรือสาธร - BTS สะพานตากสิน ทางออกที่ 1
19.00

ล่องเจ้าพระยา
เริ่มต้นเส้นทางด้วยการล่องเรือด่วนเจ้าพระยา จากท่าเรือสาธรขึ้นเหนือไปสู่ท่าเตียน สัมผัสความผูกพันระหว่างแม่น้ำ วิถีชีวิต ย่านและอาคารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ข้ามฝั่งไปยังวัดอรุณราชวราราม ชมวัดและพระปรางค์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสันสดใส รูปแบบศิลปกรรมไทยผสมฝีมือช่างจีนอันงดงาม

210.45

3 ศาสนา 4 ความเชื่อ
เข้าสู่ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนเก่าที่ประกอบไปด้วย วัดพุทธโบสถ์คริสต์ มัสยิดอิสลาม และศาลเจ้าจีน ที่อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองเป็นเวลานานกว่า 200 ปี ลัดเลาะเลียบแม่น้ำจากวัดกัลยาณมิตร ชมความงามของศาลเจ้าเกียนอันเกง บ้านโบราณและโบสถ์ซางตาครู้ส

311.30

อาหารว่างชาววัง
เรียนรู้และลองทำอาหารว่าง ตำรับชาววังสไตล์โปรตุเกส-ไทย ที่บ้านสกุลทอง เมนูคู่บ้านของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่ตกทอดในตระกูลมากว่า 5 รุ่น เช่น กระทงทองไส้สัพแหยก ช่อม่วง จีบตัวนก

412.00

ฟิวชั่นโปรตุเกส-ไทย
รองท้องด้วยสำรับของว่างชาววังตามฤดูกาล เช่น ม้าฮ่อหรุ่ม ถุงทอง รวมทั้งอาหารว่างที่ทำขึ้นเองจาก Workshop แล้วเอร็ดอร่อยกับขนมจีนโปรตุเกส เมนูที่เป็นการผสมผสานระหว่างสปาเกตตี้ไวท์ซอสกับแกงคั่วไก่ไทยรสจัดจ้าน

เส้นทางครึ่งบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
หากมีเวลาเต็มวัน สามารถต่อเส้นทางในช่วงบ่าย
513.00

วิถีชีวิตชุมชน
ชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน ที่มุ่งรักษาเสน่ห์ที่ยังคงเหลืออยู่ในชุมชนกุฎีจีน ผ่านการจัดแสดงความเป็นมา ความหลากหลายผสมผสานของเชื้อชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

614.00

ความทรงจำจากอดีต
เดินลัดเลาะในชุมชนรอบๆ โบสถ์ซางตาครู้ส อดีตชุมชนชาวโปรตุเกส ตรอกซอยที่เรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบอัดแน่นไปด้วยความทรงจำ แวะเรือนจันทนภาพ บ้านที่เก็บรักษารูปแบบดั้งเดิมและร่องรอยแห่งอดีตเอาไว้มากมาย

715.00

ฝรั่ง-จีน-ไทย
แวะชมการทำ ‘ขนมฝรั่งกุฎีจีน’ ขนมไทยลูกผสมระหว่างฝรั่งกับจีน ตัวขนมทำจากแป้ง ไข่ น้ำตาล ตำรับของโปรตุเกส แต่งหน้าของขนมเป็น ลูกเกด ลูกพลับ ฟักเชื่อมสไตล์จีน ชิมและซื้อเป็นของฝากจากชุมชนก่อนเดินทางข้ามฝั่งกลับสู่เมืองใหญ่

รายรอบชุมชน

ศาลา รัตนโกสินทร์
ห้องอาหารของโรงแรมศาลา รัตนโกสินทร์ สัมผัสบรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชมวิวสวยงามของวัดอรุณราชวรารามและชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น เมนูอาหารหลากหลาย สามารถจัดเลี้ยงหรือประชุมขนาดเล็กได้
07.00 - 10.30, 11.00 - 16.30, 17.30 - 23.00 (ทุกวัน) 0 2622 1388
ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ก
คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์โคโลเนียลติดริมน้ำเจ้าพระยา บนคุ้งน้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ประกอบด้วยร้านอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน อาหารอิตาเลียน ขนมหวาน ร้านกาแฟ ในบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
10.00 - 01.00 (ทุกวัน) 0 2623 6851-55
วัดอรุณราชวราราม
เป็นวัดที่สวยโดดเด่นริมน้ำเจ้าพระยา มีพระปรางค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา รูปแบบศิลปกรรมไทยผสมฝีมือช่างจีน ประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเคลือบ ถ้วยชามโบราณ เปลือกหอย เป็นลวดลายดอกไม้
08.00 - 17.30 (ทุกวัน)
วัดกัลยาณมิตร
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ พระประธานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า ‘หลวงพ่อโต’ เป็นที่เคารพสักการะ จากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน วิหารใหญ่ลวดลายวิจิตรบรรจง ประดับประดาด้วยลวดลายดอกไม้บนผนังและเสา
08.00 - 16.00 (ทุกวัน)
ศาลเจ้าเกียนอันเกง
ศาลเจ้าจีนเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ยังคงสภาพความเก่าแก่ ปราศจากการตกแต่ง แต่ก็แลดูงดงามสะอาดสะอ้าน และเงียบสงบ
08.00 - 17.00 (ทุกวัน)
วัดซางตาครู้ส
ซางตาครู้ส หรือกางเขนศักดิ์สิทธิ์ในภาษาโปรตุเกส โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มียอดโดมหอระฆังสูงใหญ่ รูปแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนยุคนีโอคลาสสิคผสมเรอเนซองค์ อายุกว่า 200 ปี
05.00 - 07.00, 17.00 - 19.30 (ทุกวัน)
พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่เก็บรวบรวมความเป็นมาอันเก่าแก่ของชุมชนชาวไทย-โปรตุเกส ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ภาษา ศาสนา และรากเหง้าของชาวชุมชนกุฎีจีน
9.30 - 18.00 (ทุกวัน) 08 1772 5184

ทางเลือกกิจกรรมในชุมชน

ทำอาหารว่างตำรับโปรตุเกส-ไทย ที่บ้านสกุลทอง
2 - 20 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
ชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนและบ้านเรือนในชุมชนกุฎีจีน
2 - 20 คน 1-2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
ชมความงามวัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร ศาลเจ้าเกียนอันเกง
โบสถ์ซางตาครู้ส
2 - 20 คน 1-2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
ชมการทำ ‘ขนมฝรั่งกุฎีจีน’ จากร้านชื่อดังในชุมชน
2 - 20 คน 1/2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี

หมายเหตุ

เส้นทางปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากผู้ประสานงานชุมชน
เข้าถึงพื้นที่ได้ด้วย รถบัส และรถตู้ บริการนำเส้นทางด้วยภาษา ไทย/อังกฤษ
2 - 20 คน
คุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับ

เส้นทาง ชมย่านเก่า เล่าความหลัง

ดาวน์โหลด
ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Local Alike ชุมชนกุฎีจีน ธนบุรี

โทร. 08 1139 5593