1. หน้าหลัก
 2.    >   ท่องเที่ยวชุมชน
 3.    >   ขอนแก่น
 4.    >   ชุมชนตำบลศิลา
เลือกชุมชน
เลือกจุดหมาย...
 • แผนการเดินทาง
 • 1
  ชุมชนตำบลศิลา
 • 2
  ร้อยมาลัย ไหว้สิม
 • 3
  ห่อตอง นึ่งขนม
 • 4
  แซ่บหลายเด้อ
 • 5
  สานใย ธุงแมงมุม
 • 6
  สมุนไพรเกษตรปลอดภัย
1 2 3 4 5 6
เลื่อนลง

เสน่ห์ดอกไม้ สายน้ำอีสาน

ชุมชนแห่งสวนดอกไม้และการร้อยมาลัย ที่มีความหลากหลายของวิถีกสิกรรม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าค้นหา ลัดเลาะไปตามเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและลำน้ำพอง แม่น้ำที่ขับเคลื่อนและหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวเมืองขอนแก่น

เส้นทางครึ่งวันเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 - 13.00 น.
จุดเริ่มต้นเส้นทาง ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าแก
19.00

ชุมชนตำบลศิลา
รวมตัวที่ศาลา พักเหนื่อยจากการเดินทาง รับฟังข้อมูล ความเป็นมาของชุมชนตำบลศิลาที่มีความหลากหลายในด้านการกสิกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และฤดูกาลทางการเกษตรที่กำหนดวิถีชีวิตในชุมชน

29.30

ร้อยมาลัย ไหว้สิม
เดินทางไปคุ้มโพธิ์ทอง หมู่บ้านที่มีอาชีพหลักในการทำสวนดอกไม้ และเป็นแหล่งผลิตดอกไม้และมาลัย ชมสวนดอกไม้และเก็บดอกไม้เพื่อร้อยมาลัย และนำพวงมาลัยไปถวายพระที่สิมวัดโพธิ์ศรี หนึ่งในสิมที่มีความงดงามและสมบูรณ์ ชมสถาปัตยกรรมของสิมที่เรียบง่าย งดงาม ในรูปแบบอีสานแท้ๆ

311.00

ห่อตอง นึ่งขนม
ทำ Workshop ‘ขนมหมก’ ที่ศาลาอเนกประสงค์ เรียนรู้และลงมือทำขนมพื้นบ้านที่ประกอบจากวัตถุดิบท้องถิ่น แป้งข้าวเหนียว มะพร้าว และน้ำตาล ห่อขนมด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่ง

412.00

แซ่บหลายเด้อ
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบวิถีพื้นบ้านที่ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่น ปลาและผักจากลุ่มแม่น้ำพอง และทานขนมที่ทำเองสดๆ ใหม่ๆ จากเตานึ่ง

เส้นทางครึ่งบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น.
หากมีเวลาเต็มวัน สามารถต่อเส้นทางในช่วงบ่าย
513.00

สานใย ธุงแมงมุม
ทำ Workshop ธุงแมงมุม เครื่องประดับตกแต่งที่ใช้แขวนในช่วงเทศกาล ประกอบโครงรูปทรงเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุมที่ทำจากไม้ไผ่ และพันร้อยด้วยเส้นด้ายสีสันสดใส

614.00

สมุนไพรเกษตรปลอดภัย
เรียนรู้การเกษตรปลอดภัย วิถีการเกษตรของชุมชนตำบลศิลาจากกลุ่มสมุนไพรเกษตรปลอดภัยบ้านศิลา ชมและเรียนรู้การผลิตน้ำสมุนไพรจากสมุนไพรที่ปลูกได้ในท้องถิ่น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กล้วย มะม่วง มะนาว ตามฤดูกาล ทานอาหารว่างและดื่มน้ำสมุนไพร ก่อนเดินทางกลับ

รายรอบชุมชน

ชุมชนมีกิจกรรมการทำนาตามฤดูกาล สามารถเปลี่ยนกิจกรรมในช่วงเช้าหรือบ่ายเป็นกิจกรรมทำนาได้
5 - 50 คน 3 ชั่วโมง
การดำนา พฤษภาคม - กรกฎาคม และ ตุลาคม - พฤศจิกายน การเกี่ยวข้าว พฤศจิกายน - ธันวาคม
ศูนย์การเรียนรู้ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ บ้านท่าแก : เรียนรู้การทำนา การแปรรูปข้าว การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว
5 - 50 คน 1-2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยบ้านศิลา : เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร
5 - 50 คน 1-2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตรและน้ำหมักชีวภาพ : เรียนรู้การทำสวนแบบปลอดสารพิษ ชมและชิมผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาล
5 - 50 คน 1-2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลากะพงขาวน้ำจืด : เรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืด จากกลุ่มนิลสยาม
5 - 50 คน 1-2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี

ทางเลือกกิจกรรมในชุมชน

กิจกรรมเก็บดอกไม้และร้อยมาลัย กลุ่มร้อยมาลัยคุ้มโพธิ์ทอง
5 - 50 คน 1-2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
กิจกรรมเรียนรู้และทำผ้าย้อมคราม
5 - 30 คน 2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
กิจกรรมทำธุงแมงมุม ประดิษฐ์ธุงแบบดั้งเดิมจากเส้นไหมพรม
10 - 50 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
กิจกรรมนวดแผนไทย
5 - 30 คน 2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
กิจกรรมทำขนมพื้นถิ่น และเครื่องดื่มสมุนไพร
5 - 50 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
มีบริการล่องเรือชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำพอง
5 - 30 คน 1 ชั่วโมง พฤศจิกายน - มิถุนายน

หมายเหตุ

เส้นทางปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากผู้ประสานงานชุมชน
ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ “ผูกเสี่ยวเกี่ยวแขน” และงานเลี้ยงอาหารเย็นแบบพื้นเมือง “พาแลง”
หากสนใจศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านแบบเจาะลึก สามารถค้างคืนแบบ Homestay
เข้าถึงพื้นที่ได้ด้วย รถตู้ และรถยนต์ขนาดกลาง บริการนำเส้นทางด้วยภาษา ไทย/อังกฤษ
5 - 50 คน
คุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับ

เส้นทาง เสน่ห์ดอกไม้ สายน้ำอีสาน

ดาวน์โหลด
ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศิลาโฮมสเตย์

ติดต่อ คุณสุราลัย คะเชนทร์ชาติ
โทร. 08 7775 2032
คุณสังคม ปานิคม
โทร. 08 1954 9824