1. หน้าหลัก
 2.    >   ท่องเที่ยวชุมชน
 3.    >   ขอนแก่น
 4.    >   ชุมชนบ้านดอนข่า
เลือกชุมชน
เลือกจุดหมาย...
 • แผนการเดินทาง
 • 1
  เบิ่งตำนานบ้านดอนข่า
 • 2
  ผ้าไหมลายนพเกล้าฯ
 • 3
  สีสันจากพรรณไม้
 • 4
  เมนูสุขภาพ
 • 5
  ผ้าไหมย้อมโคลน
 • 6
  นางฟ้า 5 นาที
1 2 3 4 5 6
เลื่อนลง

สีสันพรรณไม้ ไหมวิจิตร

หนึ่งในงานฝีมืออันลือเลื่องของเมืองไทย แหล่งผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบท ที่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นราว 1 ชั่วโมง สัมผัสภูมิปัญญาและนวัตกรรมการทำผ้าไหมที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เรียนรู้ ธรรมชาติ ประเพณี ความเชื่อของชุมชนที่ถูกร้อยเรียงออกมาเป็นลวดลายและสีสันบนผืนผ้าไหมอันวิจิตร

เส้นทางครึ่งวันเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 - 13.00 น.
จุดเริ่มต้นเส้นทาง คุ้มสุขโข บ้านดอนข่า
19.00

เบิ่งตำนานบ้านดอนข่า
สำรวจชุมชนบ้านดอนข่า ที่มีตำนานแห่งป่าต้นมะค่าโมง ที่ถูกตัดจนเหลือเพียงต้นมะค่าใหญ่ต้นสุดท้ายที่ยืนต้นตายในหมู่บ้าน เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการปลูกทดแทนและให้ความสำคัญกับธรรมชาติของชุมชน

29.30

ผ้าไหมลายนพเกล้าฯ
เรียนรู้แรงบันดาลใจในการสร้างลายนพเกล้าฯ ของคุ้มสุขโขลายผ้าไหมมัดหมี่ที่แสดงถึงภูมิปัญญาโบราณที่ถูกฟื้นฟูแบบยั่งยืนและสร้างเอกลักษณ์ ทั้งการใช้เส้นไหมออร์แกนิค การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ และการดูแลรักษาซึ่งง่ายกว่าผ้าไหมดั้งเดิม

310.00

สีสันจากพรรณไม้
เดินทางสู่ป่าชุมชน วัดฝีมือ ออกกำลังแขน แข่งกันยิงลูกมะค่าโมงเข้าป่าเพื่อช่วยปลูกป่าชุมชน เรียนรู้และเก็บพันธุ์ไม้ที่ให้สีต่างๆ เพื่อนำไปทำ Workshop การย้อมผ้าด้วยสีที่ได้จากธรรมชาติ

ในช่วงฤดูฝน สามารถทำกิจกรรมร่วมปลูกป่าชุมชนด้วยการยิงลูกมะค่าโมงเข้าป่า เพื่อช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตในธรรมชาติ ที่ให้ความสนุกสนาน และได้เรียนรู้เรื่องป่าชุมชนไปในตัว
5 - 20 คน 1 ชั่วโมง มิถุนายน - กันยายน
412.00

เมนูสุขภาพ
รับประทานอาหารกลางวันเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพที่ปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่น

เส้นทางครึ่งบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
หากมีเวลาเต็มวัน สามารถต่อเส้นทางในช่วงบ่าย
513.00

ผ้าไหมย้อมโคลน
เรียนรู้และชมการสาธิต การย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่ด้วยโคลนจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการทำให้สีย้อมติดทนและเปลี่ยนสีผ้าที่ถูกย้อมให้มีเอกลักษณ์จากโคลนที่มีเฉพาะแหล่งในแต่ละท้องถิ่น ทำให้สวมใส่สบาย

614.00

นางฟ้า 5 นาที
ชมผ้าไหมลายนพเกล้าฯ หลากหลายสีสันจากธรรมชาติและลวดลายต่างๆ ที่ทอเสร็จแล้ว กิจกรรมสาธิตและลองนุ่งผ้าไหมด้วยการประยุกต์จากผ้าไหมหนึ่งผืนให้กลายเป็นชุดอันงดงามโดยไม่ต้องตัดเย็บ ด้วยเวลาไม่ถึง 5 นาที เลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่ทอมือจากชุมชน แล้วเดินทางกลับ

รายรอบชุมชน

ศาลาไหมไทย
ศูนย์แสดงศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสาน รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน จัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายโบราณและผ้าไหมที่ได้รับรางวัล วิธีการผลิตตั้งแต่มัดย้อมจนถึงการทอ และศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
9.00 - 17.00 (หยุดวันพุธ) 0 4328 6218

ทางเลือกกิจกรรมในชุมชน

กิจกรรมเก็บสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติและเรียนรู้ป่าชุมชน
5 - 20 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ “ผูกเสี่ยวเกี่ยวแขน” และการแสดงจากชุมชน
5 - 20 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติและน้ำหมักชีวภาพ
5 - 20 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
กิจกรรมการฟอกย้อมผ้าไหมมัดหมี่แบบออร์แกนิค ด้วยโคลนจากธรรมชาติ
5 - 20 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
กิจกรรมนางฟ้า 5 นาที วิธีการนุ่งผ้าไหมแบบผืนให้กลายเป็นชุดอันสวยงามในเวลาไม่ถึง 5 นาที โดยไม่ต้องตัดเย็บ
5 - 20 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี

หมายเหตุ

เส้นทางปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากผู้ประสานงานชุมชน
ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ “ผูกเสี่ยวเกี่ยวแขน” หรือการแสดงนาฏศิลป์จากในชุมชน
หากสนใจศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านแบบเจาะลึก สามารถค้างคืนแบบ Homestay
เข้าถึงพื้นที่ได้ด้วย รถตู้ และรถยนต์ขนาดกลาง บริการนำเส้นทางด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน หากต้องการข้อมูลเชิงลึก กรุณาประสานกับชุมชนเพื่อจัดหาล่าม
5 - 20 คน
คุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับ

เส้นทาง สีสันพรรณไม้ ไหมวิจิตร

ดาวน์โหลด
ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า

ติดต่อ คุณทวี สุขโข
โทร. 08 5008 2264