1. หน้าหลัก
 2.    >   ท่องเที่ยวชุมชน
 3.    >   เชียงใหม่
 4.    >   ชุมชนเมืองเก่า
เลือกชุมชน
เลือกจุดหมาย...
 • แผนการเดินทาง
 • 1
  ตัวเมืองทิศเหนือ
 • 2
  ปฐมบทแห่งเมืองเชียงใหม่
 • 3
  ข่วงหลวง เวียงแก้ว
 • 4
  กาดหมั้ว คัวเมือง
 • 5
  แอ่วกาด ประตูเชียงใหม่
 • 6
  พวกแต้ม คัวตอง
 • 7
  ตัวเมืองทิศใต้
1 2 3 4 5 6 7
เลื่อนลง

ตามรอยเวียงแก้ว แอ่วเมืองเก่า

ต่อนยอนมองเมืองให้ช้าลง เดิน เที่ยว เตียว แอ่ว ทำความรู้จักกับเส้นทางเก่าในตัวเมืองเชียงใหม่ ผ่านชุมชน เข้า-ออกซอยเล็กซอยน้อย ค้นพบเส้นทางก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่ ผ่านวัด บ้าน คุ้ม เรียนรู้ศิลปะจากชุมชนเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่

เส้นทางครึ่งวันเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 - 13.00 น.
จุดเริ่มต้นเส้นทาง หน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
19.00

ตัวเมืองทิศเหนือ
นั่งรถรางชมปีกเหนือของตัวเมือง ทำความรู้จักกับตัวเมืองเก่าของเชียงใหม่ เล่าเรื่องตำนานประตูเมือง แจ่ง วัดวาอาราม และต้นไม้หมายถิ่นที่เรียงล้อมอยู่รอบคูเมือง

210.00

ปฐมบทแห่งเมืองเชียงใหม่
แวะวัดเชียงมั่น วัดแรกของเมือง สร้างในสมัยพญามังราย กษัตริย์ผู้รวบรวมอาณาจักรล้านนาและสร้างเมืองเชียงใหม่ เรียนรู้ความเป็นมาของการสร้างเมืองเชียงใหม่ผ่านภาพฝาผนังของวิหาร

310.30

ข่วงหลวง เวียงแก้ว
เดินเส้นทางโบราณลัดเลาะสู่ ศาลพญามังรายแล้วเลี้ยวเข้าสู่สี่แยกกลางเวียงแวะคุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) ทำ Workshop สวยดอก (กรวยดอกไม้) ตัดตุงไส้หมู ซึ่งใช้ประดับตกแต่งในเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ หรือลอยกระทง

412.00

กาดหมั้ว คัวเมือง
อบอุ่นเป็นกันเองกับอาหารกลางวัน จำลองบรรยากาศตลาดอาหารพื้นเมือง “กาดหมั้ว” ด้วยเมนูอาหารท้องถิ่นหลากหลายจากชุมชน บนสนามหญ้าเขียวขจีของคุ้มเจ้าบุรีรัตน์

เส้นทางครึ่งบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น.
หากมีเวลาเต็มวัน สามารถต่อเส้นทางในช่วงบ่าย
513.00

แอ่วกาด ประตูเชียงใหม่
นั่งรถรางชมเมือง เส้นทางข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ - ประตูเชียงใหม่ แวะเที่ยวตลาด “แอ่วกาด” ประตูเชียงใหม่ ระหว่างทาง เดินต่อนยอนแวะบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น บ้านคนเก่าแก่ในชุมชน ที่สะสมงานศิลปะเอาไว้ท่ามกลางสวนต้นไม้อันร่มรื่น

614.00

พวกแต้ม คัวตอง
เส้นทางวิถีวัฒนธรรมชุมชน จากวัดพันแหวน เข้าสู่ชุมชนพวกแต้ม ชุมชนช่างโบราณที่สืบทอดศิลปะ“คัวตอง” งานตอกฉลุแผ่นทองเหลืองและแผ่นโลหะชมและเรียนรู้การผลิตน้ำสมุนไพรจากสมุนไพรที่ปลูกได้Workshop ประดิษฐ์ดอกไม้ไหว เครื่องประดับผมช่างฟ้อนจากแผ่นทองเหลือง กับพ่อครู-แม่ครู

715.00

ตัวเมืองทิศใต้
นั่งรถรางนำชมย่านทิศใต้ของตัวเมือง ผ่านสวนบวกหาดพื้นที่สีเขียวของเมือง ฟังตำนานการค้าของประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปุงหรือประตูผี ชมเมืองและจบเส้นทางที่หน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

รายรอบชุมชน

เฮือนเพ็ญ : ตำนานความอร่อยกว่า 40 ปี ที่ใครๆ ต้องแวะชิม กับเมนูอาหารกลางวันพื้นเมืองภาคเหนือและอาหารไทย ในใจกลางเมืองเชียงใหม่
9.00 - 16.00 / 17.00 - 22.00 (ทุกวัน) 0 5381 4548
ชอมพอร์ ล้านนา : ร้านอาหารที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางชุมชน อาหารพื้นเมืองดั้งเดิมและฟิวชั่น ชา ขนมไทย ในบรรยากาศสบายๆ ในอาคารแบบลานนาโมเดิร์น ท่ามกลางสวนร่มรื่น
11.00 - 22.00 (ทุกวัน) 0 5332 6547
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา : เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียง ที่ปรับปรุงกลุ่มอาคารว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพอายุกว่า 100 ปี จัดแสดงวิถีชีวิต ชาติพันธุ์ และศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และแสดงคุณค่าประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่
8.30 - 17.00 (อังคาร - อาทิตย์) 0 5321 7793
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) : อาคารคุ้มอายุ 125 ปี สวยงามมีเสน่ห์ สนามหญ้ากว้างขวางสามารถรองรับการจัดเลี้ยงรับรอง การเสวนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยประสานงานกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเพื่อจัดการ Workshop และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
9.00 - 18.00 (จันทร์ - เสาร์) / 10.00 - 20.00 (อาทิตย์) 0 5327 7855
แทมมาริน วิลเลจ : แกลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะแบบหมุนเวียน ในโรงแรมขนาดเล็กรูปแบบล้านนาร่วมสมัย บนพื้นที่สงบร่มรื่นภายในเมืองเก่า ท่ามกลางร่มเงาของต้นมะขามยักษ์อายุกว่า 200 ปี มีร้านสินค้าที่ระลึกสามารถจัดประชุมขนาดเล็กในห้องอ่านหนังสือของโรงแรมได้
10.00 - 19.00 (ทุกวัน) 0 5341 8896
ร้านสินค้าที่ระลึก คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) : รวบรวมสินค้าที่ระลึกท้องถิ่นและงานฝีมือสไตล์เชียงใหม่ ใต้ถุนเรือนพร้อมแกลอรี่นิทรรศการหมุนเวียนให้เข้าชม
9.00 - 18.00 (จันทร์ - เสาร์) / 10.00 - 20.00 (อาทิตย์) 0 5327 7855
ถนนคนเดินท่าแพ : ตลาดนัดสินค้าพื้นเมืองและงานฝีมือ ทุกวันอาทิตย์ของเทศบาลเมืองเชียงใหม่ บริเวณถนนราชดำเนิน - สี่แยกกลางเวียง
17.00 - 22.00 (เฉพาะวันอาทิตย์)

ทางเลือกกิจกรรมในชุมชน

Workshop ตัดตุงไส้หมู จากกระดาษ
ที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
5 - 40 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
Workshop “สวยดอก” (กรวยดอกไม้) จากใบตอง
ที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
5 - 40 คน 1/2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
Workshop “คัวตอง” (งานทองเหลือง) : ประดิษฐ์ดอกไม้ไหวจากแผ่นทองเหลือง ที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
10 - 40 คน 1 ชั่วโมง
หรือ
Workshop “คัวตอง” (งานทองเหลือง) : ประดิษฐ์ดอกไม้ไหวจากแผ่นทองเหลือง ที่ชุมชนวัดพวกแต้ม
5 - 40 คน 1 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
สามารถเลือกการจัดอาหารกลางวันแบบกาดหมั้ว จำลองบรรยากาศตลาดอาหารพื้นเมือง บนสนามหญ้าของคุ้มเจ้าบุรีรัตน์
20 - 40 คน
หรือ
อาหารกลางวันพื้นเมืองแบบ Lunch Box
5 - 40 คน

หมายเหตุ

เส้นทางปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากผู้ประสานงานชุมชน
ลองสัมผัสบรรยากาศชุมชน แวะทาน “ข้าวซอย” และ “ขนมจีนน้ำเงี้ยว” เมนูจานด่วนที่คนท้องถิ่นโปรดปรานร้านเล็กๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามย่านอยู่อาศัย สามารถสอบถามผู้นำทางให้แนะนำร้านเจ้าอร่อยของแต่ละชุมชน
เข้าถึงพื้นที่ได้ด้วย รถบัส และรถตู้ ชุมชนมีรถนำเที่ยวเพื่อให้บริการตามเส้นทาง บริการนำเส้นทางด้วยภาษา ไทย/อังกฤษ
5 - 40 คน
คุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับ

เส้นทางตามรอยเวียงแก้ว แอ่วเมืองเก่า

ดาวน์โหลด
ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เขียวชมเมือง โดยเครือข่าย
เชียงใหม่ เขียว สวย หอม

คุณชลธี ตะพัง (ปาน)
โทร. 09 5129 8448