1. หน้าหลัก
 2.    >   ท่องเที่ยวชุมชน
 3.    >   เชียงใหม่
 4.    >   ชุมชนบ้านหัวทุ่ง
เลือกชุมชน
เลือกจุดหมาย...
 • แผนการเดินทาง
 • 1
  ป่าต้นน้ำ 101
 • 2
  วิถีป่า วิถีคน
 • 3
  อยู่ดี กินดี
 • 4
  โรงเรียนใต้ถุนบ้าน
 • 5
  ทำเอง ใช้เอง
1 2 3 4 5
เลื่อนลง

วิถีป่า วิถีคน ชุมชนต้นน้ำ

สัมผัสความเรียบง่ายสงบงาม ในวิถีชีวิตและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ของชุมชนผู้พิทักษ์ป่าต้นน้ำ “บ้านหัวทุ่ง” เพียง 1 ชั่วโมง จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังเส้นทางดอยหลวงเชียงดาว ผ่านบ้านทุ่งละครสู่ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ผู้ปกปักรักษาและเรียนรู้อยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำ ท่ามกลางทิวทัศน์ของดอยหลวงเชียงดาวอันงดงาม

เส้นทางครึ่งวันเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 - 13.00 น.
จุดเริ่มต้นเส้นทาง ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหัวทุ่ง
19.00

ป่าต้นน้ำ 101
ต้อนรับแบบเป็นกันเองกับชุมชนบ้านหัวทุ่ง เตรียมความพร้อมก่อนเดินในเส้นทางการเรียนรู้ป่าชุมชนซึ่งเดิมเป็นป่าที่เคยถูกทิ้งร้าง จากอุตสาหกรรมป่าไม้ในอดีต หลังจากป่าเริ่มฟื้นฟูได้ด้วยตัวเอง ชาวชุมชนก็ได้อนุรักษ์และอยู่อาศัยร่วมวิถีกับป่า

29.30

วิถีป่า วิถีคน
เดินป่าชุมชนกับผู้นำทางและพรานป่า เรียนรู้วิธีการเลือกและใช้สมุนไพร ชมดอกไม้ป่า แมลง เก็บวัตถุดิบในป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ และผักป่าต่างๆ ตามฤดูกาลซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารพื้นบ้าน

312.00

อยู่ดี กินดี
รู้จักผักสวนครัวในแปลงผักผลไม้อินทรีย์ รับประทานอาหารขันโตกพื้นบ้านและน้ำสมุนไพรผลิตผลของชาวบ้าน

เส้นทางครึ่งบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
หากมีเวลาเต็มวัน สามารถต่อเส้นทางในช่วงบ่าย
413.00

โรงเรียนใต้ถุนบ้าน
เดินเล่นในหมู่บ้าน ชมทิวทัศน์ของหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาอันงดงาม เรียนรู้การทำงานฝีมือเพื่อการกสิกรรมอย่างพอเพียงจากวัสดุพื้นถิ่น ผ่านแม่ๆ ตามใต้ถุนบ้าน

514.00

ทำเอง ใช้เอง
ร่วมทำนาอินทรีย์ ดำนา จับปู เกี่ยวข้าว หรือเรียนรู้การปลูกผักผลไม้อินทรีย์ตามฤดูกาลกับปราชญ์ท้องถิ่น ที่สืบทอดวิธีการจากรุ่นสู่รุ่น จากนั้นรวมตัวที่ศาลาหมู่บ้านเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

รายรอบชุมชน

ในช่วงฤดูฝน สามารถจัดกิจกรรมร่วมปลูกป่าชุมชนแทรกกับกิจกรรมเดินป่า หรือทำกิจกรรมเรื่องการปลูกป่าโดยเฉพาะให้แต่ละหน่วยงานได้
5 - 100 คน 1-3 ชั่วโมง มิถุนายน - กันยายน
ในช่วงฤดูแล้ง สามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้และเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่านำมาเพาะกล้าไม้เพื่อเตรียมการปลูกป่า
5 - 100 คน 1-3 ชั่วโมง ตุลาคม - พฤษภาคม

ทางเลือกกิจกรรมในชุมชน

กิจกรรมเดินป่าชุมชน เรียนรู้ธรรมชาติร่วมกับพรานป่าและผู้นำทาง
5 - 50 คน 2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
เรียนรู้การทำขนมข้าวแต๋นสูตรโบราณ
5 - 20 คน 2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
กิจกรรมทำนาอินทรีย์ ดำนา จับปู ดูแลจัดการที่นา เกี่ยวข้าว หรือจัดกิจกรรม เช่น การแข่งขันดำนา
5 - 50 คน 2 ชั่วโมง มิถุนายน - พฤศจิกายน
เรียนรู้และลงมือปลูกผักผลไม้อินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก
การเพาะกล้า การทำแปลงปลูกผัก
5 - 50 คน 2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
เรียนรู้การถนอมอาหาร การหมัก ดอง อบ ตาก ตามฤดูกาล
5 - 20 คน 2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี
เรียนรู้การทำลูกประคบ และนวดใช้ลูกประคบกับปราชญ์ชาวบ้าน
5 - 20 คน 2 ชั่วโมง เข้าร่วมได้ตลอดปี

หมายเหตุ

เส้นทางปรับเปลี่ยนได้ตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากผู้ประสานงานชุมชน
มีอาหารมังสวิรัติ (Vegan) ให้บริการ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า
หากสนใจศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านแบบเจาะลึก สามารถค้างคืนแบบ Homestay
เข้าถึงพื้นที่ได้ด้วย รถตู้ และรถยนต์ขนาดกลาง บริการนำเส้นทางด้วยภาษา ไทย/อังกฤษ แต่งกายรัดกุมพร้อมเดินป่า และเตรียมยากันยุง
5 - 50 คน
คุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับ

เส้นทาง วิถีป่า วิถีคน ชุมชนต้นน้ำ

ดาวน์โหลด
ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวทุ่ง
เชียงดาว

ติดต่อ คุณจิราวรรณ คำซาว (มน)
โทร. 09 5129 8448