1. หน้าหลัก
  2.    >   การสนับสนุนงานไมซ์ในประเทศ

“ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เพื่อสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมสร้างสรรค์การจัดงาน และเข้าร่วมงานประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดง สินค้า หรือที่เรียกกันว่างานไมซ์ (MICE) เพราะประเทศไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่จัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ โรงแรมมีคุณภาพ มีบริการที่ดีในราคาคุ้มค่า มีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่สามารถรองรับ ความต้องการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ซึ่งถ้าเราทุกคนร่วมกันจัดประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าในประเทศ เท่ากับเป็นการช่วยชาติให้เงินทองหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับสังคมและชุมชนทั่วประเทศ

การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ Domestic meetings & incentives

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการประชุมองค์กรวิชาชีพภายในประเทศ Domestic Conventions

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงสินค้าภายในประเทศ Domestic Exhibitions

อ่านเพิ่มเติม

ประชุม...เที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น Domestic Exhibitions

อ่านเพิ่มเติม