1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   เดอะ พราว เอ็กซคลูซีฟ

เดอะ พราว เอ็กซคลูซีฟ

The Proud Exclusive Hotel
  นครปฐม

รายละเอียด :

จํานวนห้องพัก
50 ห้อง
จํานวนห้องประชุม
1 ห้อง
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
60  คน
ราคาห้องพักสำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา
1,080 - 1,980  บาท
หมายเหตุเรื่องราคา
รวมมื้อเช้าสำหรับ 2 ท่าน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ