1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ธาริดา แกรนด์ วิว โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ธาริดา แกรนด์ วิว โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

Tarida Grand View Hotel & Resort
  นครนายก

รายละเอียด :

จํานวนห้องพัก
60 ห้อง
จํานวนห้องประชุม
3 ห้อง
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
30 - 200  คน
ราคาห้องพักสำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา
900  บาท
หมายเหตุเรื่องราคา
รวมมื้อเช้า

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด