1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   โรงแรมริมน้ำกลางจันท์

โรงแรมริมน้ำกลางจันท์

Rimnaam Klangchan
  จันทบุรี

รายละเอียด :

จํานวนห้องพัก
40 ห้อง
จํานวนห้องประชุม
2 ห้อง
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
20 - 140  คน
ราคาห้องพักสำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา
2,500 - 3,900  บาท

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ