1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท

จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท

Chanchaolao Beach Resort
  จันทบุรี

รายละเอียด :

จํานวนห้องพัก
24 ห้อง
จํานวนห้องประชุม
1 ห้อง
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
100  คน
ราคาห้องพักสำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา
750  บาท
หมายเหตุเรื่องราคา
สำหรับกรุ๊ปสัมมนา 35 คนขึ้นไป

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 168 ม.6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
 • chanchaolao@gmail.com
 • 0-3936-9222, 08-7940-2888, 08-1735-4212
 • 0-3943-1487
 • http://www.chanchaolao.com

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ