1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   บ้านทะเลภู รีสอร์ท

บ้านทะเลภู รีสอร์ท

Barntalaepu Resort
  ตราด

รายละเอียด :

จํานวนห้องพัก
30 ห้อง
จํานวนห้องประชุม
2 ห้อง
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
150  คน
ราคาห้องพักสำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา
700  บาท

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 57/3 หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
 • barntalaepu@hotmail.com
 • 0-3951-0921
 • 0-3951-0922
 • http://www.barntalaepuresort.com

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
1

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ