1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   บาราลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

บาราลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

Barali Beach Resort & Spa
  ตราด

รายละเอียด :

จํานวนห้องพัก
40 ห้อง
จํานวนห้องประชุม
1 ห้อง
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
20 - 30  คน
ราคาห้องพักสำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา
2,500 - 8,000  บาท

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

ถูกใจ
3

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ