1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โรงแรมเรือโบราณ

โรงแรมเรือโบราณ

Antique Boat Hotel
  นครปฐม

รายละเอียด :

จํานวนห้องพัก
50 ห้อง
จํานวนห้องประชุม
3 ห้อง
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
15 - 150  คน
ราคาห้องพักสำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา
1,500  บาท
หมายเหตุเรื่องราคา
ราคาต่อคน/คืน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 54 หมู่ 6 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
 • info@momchailai.com
 • 0-3430-1648-9
 • 0-3430-1847
 • http://www.momchailai.com

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ