ปฏิทิน

อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

มกราคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
กุมภาพันธ์
2564
ไม่มีอีเวนต์
มีนาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
เมษายน
2564
ไม่มีอีเวนต์
พฤษภาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
มิถุนายน
2564
ไม่มีอีเวนต์
กรกฎาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
สิงหาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
กันยายน
2564
ไม่มีอีเวนต์
ตุลาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
พฤศจิกายน
2564
ไม่มีอีเวนต์
ธันวาคม
2564
ไม่มีอีเวนต์
มกราคม
2564
กุมภาพันธ์
2564
มีนาคม
2564
เมษายน
2564
พฤษภาคม
2564
มิถุนายน
2564
กรกฎาคม
2564
สิงหาคม
2564
กันยายน
2564
ตุลาคม
2564
พฤศจิกายน
2564
ธันวาคม
2564

สถานที่แนะนำ

จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

/

โปรโมชั่น

ยังไม่มีโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้

ข่าวสาร

13ก.พ. 2561

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนา ใน 55 จังหวัด ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้ว

28พ.ย. 2560

มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก

    นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม  กำหนดจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก” ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก

แนะนำการใช้งาน