ปฏิทิน

ปฏิทินอีเวนต์และโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

24

เม.ย.

2560

25

เม.ย.

2560

26

เม.ย.

2560

27

เม.ย.

2560

28

เม.ย.

2560

29

เม.ย.

2560

30

เม.ย.

2560

งานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560

ประจวบคีรีขันธ์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 ที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกวดสาวงามหัวหิน กิจก

งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560

ตราด

อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560 ร

งานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560

ประจวบคีรีขันธ์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 ที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกวดสาวงามหัวหิน กิจก

งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560

ตราด

อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560 ร

งานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560

ประจวบคีรีขันธ์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 ที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกวดสาวงามหัวหิน กิจก

งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560

ตราด

อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560 ร

งานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560

ประจวบคีรีขันธ์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 ที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกวดสาวงามหัวหิน กิจก

งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560

ตราด

อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560 ร

งานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560

ประจวบคีรีขันธ์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 ที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกวดสาวงามหัวหิน กิจก

งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560

ตราด

อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560 ร

งานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560

ประจวบคีรีขันธ์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 ที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกวดสาวงามหัวหิน กิจก

งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560

ตราด

อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560 ร

งานประชุม District Training Assembly โรตารีภาค 3350

พระนครศรีอยุธยา

งานสัมมนาอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่ ปี 2560-2561

งานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560

ประจวบคีรีขันธ์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 ที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกวดสาวงามหัวหิน กิจก

งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560

ตราด

อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560 ร

สถานที่แนะนำ

จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)


จุดเริ่มต้นของสหกรณ์โคนมหนองโพเกิดจากเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมในเขตจังหวัดราชบุรีและนครปฐมประสบปัญหาเรื่องไม่มีสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบที่รีดได้จากแม่โคนม กลุ่มผู้นำเกษตรกรจึงได้ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในขณะนั้นคือ นายจรูญ วัฒนากร ให้ช่วยติดต่อหาผู้รับซื้อน้ำนมดิบ จนกระทั่งได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตกลงเป็นผู้รับซื้อ ต่อมากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น ‘ศูนย์รวมนมหนองโพ’ ขึ้นในปี พ.ศ.2513 เมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 185 ราย จึงได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ในปี พ.ศ.2514 โดยใช้ชื่อว่า ‘สหกรณ์โคนมราชบุรี จำกัด’ ภายหลังเมื่อมีการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ขึ้น ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ‘สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด’ ในปี พ.ศ.2516

 

ผุ้มาเยือนสามารถเยี่ยมชมบรรยากาศการรับส่งน้ำนมดิบ (มีเฉพาะช่วงเช้า) ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการผลิตนมสด UHT ภายในโรงงาน ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้อมูลประวัติของสหกรณ์โคนมหนองโพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถรองรับหมู่คณะได้สูงสุด 80 คน/รอบ

ปิ่นสุวรรณ เบญจรงค์

สมุทรสงคราม

0

ปิ่นสุวรรณ เบญจรงค์


หากใครอยากจะไปซื้อและเยี่ยมชมของดีของสมุทรสงครามถึงแหล่งผลิต แนะนำให้ไปเยี่ยมชมที่ ปิ่นสุวรรณ เบญจรงค์ เพราะเครื่องเบญจรงค์ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัด และยิ่งใครที่ไปเป็นกันหมู่คณะ จะสามารถเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์จากแหล่งโรงงานผลิต ชมสาธิตการเขียนและการลงสีเครื่องเบญจรงค์ เพราะที่นี่เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผาและพัฒนาเทคนิคการเผา การเคลือบ การเขียนและการลงสีตามกรรมวิธีดั้งเดิมแท้ๆ ขึ้นมาใหม่ แถมยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้างชรา)


ใครอยากจะสัมผัสช้างตัวเป็นๆพร้อมทั้งอาสาเป็นคนเลี้ยงช้างได้เอง แนะนำให้มาที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี(บ้าน ช.ช้างชรา) เพราะที่นี่เป็นแหล่งพักพิงให้กับช้างชรา ช้างที่มีปัญหาสุขภาพ ช้างเร่ร่อน หรือช้างด้อยโอกาสที่ไม่สามารถทำงานตามปางช้างได้โดยเปิดให้คนทั่วไปได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือเป็นอาสาสมัครในการเลี้ยงช้างซึ่งมีกว่า 10 เชือก โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆได้ เช่น การดูแลช้าง การอาบน้ำให้ช้าง ให้อาหารช้าง และการดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร รวมถึงปลูกพืชในโครงการ ‘ปลูกพืชอาหารช้าง’ เช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด หญ้าบาน่า สับปะรด ฯลฯ ได้อีกด้วย 

บ้านเบญจรงค์บางช้าง เครื่องเคลือบศิลาดล


หน่วยงานหรือองค์กรใดที่อยากจะเรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค์และเครื่องเคลือบศิลาดล แนะนำให้มาที่บ้านเบญจรงค์บางช้าง เครื่องเคลือบศิลาดล จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะที่นี่เป็นทแหล่งเรียนรู้และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำเครื่องเบญจรงค์ แถมยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์และเครื่องเคลือบศิลาดลอันแสนงดงาม โดยผู้มาเยือนสามารถเข้าชมกระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค์และเครื่องเคลือบศิลาดลภายในโรงงาน และยังสามารถเพ้นท์ลายแก้วได้ตามความต้องการอีกด้วย พร้อมทั้งสามารถหาซื้อเครื่องเบญจรงค์จากแหล่งผลิตเป็นของที่ระลึกได้เลย

/

ปฏิทินอีเวนต์

15เม.ย. 2560

01พ.ค. 2560

งานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560

ตราด

อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง   สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสั

01เม.ย. 2560

31พ.ค. 2560

งานหัวหินรำลึก ประจำปี 2560

ประจวบคีรีขันธ์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 ที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกวดสาวงามหัวหิน กิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมรำวงย้อนยุค ลีลาศย้อนยุคโดยวงสุนทราภรณ์วงใหญ่ กิจกรรมรถไฟย้อนยุค   ** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อ

26พ.ค. 2560

28พ.ค. 2560

Coffee and Bakery Fair 2017

ขอนแก่น

Coffee and Bakery Fair 2017 ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน การออกร้านกาแฟและเบเกอรี่ และแฟรนไชส์แบรนด์ดังทั่วประเทศ  วัตถุดิบ เมล็ดกาแฟชั้นนำ เครื่องมือทำกาแฟและเบเกอรี่ บรรจุภัณฑ์ ของตกแต่งร้าน สินค้าไอเดีย ภายในงาน ชิม ช็อป และกิจกรรมดีๆ Barista Workshop Bakery workshop เทคนิคการทำร้านอย่างไรให้ ปัง!

/

โปรโมชั่น

01เม.ย. 2560

31ต.ค. 2560

Blu Monkey Hub and Hotel meeting package promotion โปรโมชั่นห้องพักพร้อมอาหารเช้า ราคาพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มประชุมและสัมมนา

01เม.ย. 2560 , 31ต.ค. 2560

ภูเก็ต

Blu Monkey Hub and Hotel ให้บริการที่พักในตัวเมืองภูเก็ต มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีทั่วบริเวณ มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำ และผู้เข้าพักสามารถรับบริการเครื่องดื่มได้ที่บาร์ โรงแรมอยู่ห่างจากเมืองเก่าภูเก็ต 700 เมตร ห่างจากพิพิธภัณฑ์ไทยหัว 900 เมตร และห่างจากสนามบินนานา

01เม.ย. 2560

31ต.ค. 2560

foto Hotel meeting package promotion โปรโมชั่นห้องพักพร้อมอาหารเช้า ราคาพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มประชุมและสัมมนา

01เม.ย. 2560 , 31ต.ค. 2560

ภูเก็ต

โรงแรมโฟโต้เป็นโรงแรมที่มีสไตล์ ซึ่งมีทำเลอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ 50 นาที โรงแรมแห่งนี้มีห้องพักสะดวกสบาย ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)   ฟรีมินิบาร์เติมทุกวัน อีกทั้งโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าที่มีวิวอันงดงามของพระอาทิตย์ตก    ห้องสัมมนาราคา

01เม.ย. 2560

31ต.ค. 2560

Blu Monkey Bed and Breakfast meeting package promotion โปรโมชั่นห้องพักพร้อมอาหารเช้า ราคาพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มประชุมและสัมมนา

01เม.ย. 2560 , 31ต.ค. 2560

ภูเก็ต

Blu Monkey Bed & Breakfast Phuket ตั้งอยู่ห่างจากจุดชมวิวที่เป็นที่นิยมของเขารังใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 5 นาที ให้บริการห้องพักทันสมัยพร้อมระเบียงส่วนตัว และอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี มีแผนกต้อนรับเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และโต๊ะบริการทัวร์ ท่านสามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟส

ข่าวสาร

สิงหาคม062559

Company Outing Trip ทริปพิเศษ “เลือกได้ในแบบคุณ” - บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ทีเส็บ จัด outing Trip  ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  โดยได้เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ของมูลนิธิชัยพัฒนา เรียนรู้เรื่องพิชสมุนไพร ร่วมกิจรรมปลูกป่าทางไกล

มีนาคม132560

Company Outing Trip ทริปพิเศษ “เลือกได้ในแบบคุณ” - บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

ทีเส็บ จัด outing Trip  ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ที่จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  โดยได้ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำที่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติ หัวหิน For Art&rsqu

แนะนำการใช้งาน