ปฏิทิน

ปฏิทินอีเวนต์และโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

16

ส.ค.

2560

17

ส.ค.

2560

18

ส.ค.

2560

19

ส.ค.

2560

20

ส.ค.

2560

21

ส.ค.

2560

22

ส.ค.

2560

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ขอนแก่น

อีกก้าวที่ขอนแก่น ร่วมเดินทางกับเราปีที่ 5 ครึ่งทศวรรษ อีสาน บุ๊คแฟร์ 2017"อ่านให้ถึงแก่น เพื่อก้าวที่ยั่งยืน" วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประช

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ขอนแก่น

อีกก้าวที่ขอนแก่น ร่วมเดินทางกับเราปีที่ 5 ครึ่งทศวรรษ อีสาน บุ๊คแฟร์ 2017"อ่านให้ถึงแก่น เพื่อก้าวที่ยั่งยืน" วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประช

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ขอนแก่น

อีกก้าวที่ขอนแก่น ร่วมเดินทางกับเราปีที่ 5 ครึ่งทศวรรษ อีสาน บุ๊คแฟร์ 2017"อ่านให้ถึงแก่น เพื่อก้าวที่ยั่งยืน" วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประช

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ขอนแก่น

อีกก้าวที่ขอนแก่น ร่วมเดินทางกับเราปีที่ 5 ครึ่งทศวรรษ อีสาน บุ๊คแฟร์ 2017"อ่านให้ถึงแก่น เพื่อก้าวที่ยั่งยืน" วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประช

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ขอนแก่น

อีกก้าวที่ขอนแก่น ร่วมเดินทางกับเราปีที่ 5 ครึ่งทศวรรษ อีสาน บุ๊คแฟร์ 2017"อ่านให้ถึงแก่น เพื่อก้าวที่ยั่งยืน" วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประช

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ขอนแก่น

อีกก้าวที่ขอนแก่น ร่วมเดินทางกับเราปีที่ 5 ครึ่งทศวรรษ อีสาน บุ๊คแฟร์ 2017"อ่านให้ถึงแก่น เพื่อก้าวที่ยั่งยืน" วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประช

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ขอนแก่น

อีกก้าวที่ขอนแก่น ร่วมเดินทางกับเราปีที่ 5 ครึ่งทศวรรษ อีสาน บุ๊คแฟร์ 2017"อ่านให้ถึงแก่น เพื่อก้าวที่ยั่งยืน" วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประช

สถานที่แนะนำ

จุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่เกษตรผู้สนใจหารายได้พิเศษจากช่วงเวลาว่างในการเกษตรกรรม ซึ่งทางศูนย์ฯ จะมีผู้เชียวชาญจากงานแขนงต่างๆ มาฝึกสอนให้ เมื่อสามารถผลิตงานได้แล้ว ทางศูนย์ฯ จะรับซื้อผลงานไปจำหน่ายต่อทั้งในและต่างประเทศ 

วนอุทยานปากน้ำปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

0

วนอุทยานปากน้ำปราณบุรี


วนอุทยานปราณบุรีเป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยอาณาบริเวณกว้างใหญ่ 1,984 ไร่ ประกอบด้วยป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ มีลำน้ำไหลผ่าน มีป่าบกภูเขา และที่ดินริมหาดทราย ซึ่งมี ความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงได้ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่ป่าเอนกประสงค์ เป็นแหล่งผลิตไม้เพื่อการใช้สอย ตลอดจนเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ เป็นป่าตัวอย่างที่เปิดกว้างให้ผู้สนใจ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ตลอดจนทำกิจกรรมค่ายพักแรมต่างๆ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือศ.ศ.ป. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารงานในรูปแบบองค์การมหาชน มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์ฯ มีทั้งงานแกะสลัก งานจักสาน งานผ้า เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ ที่สามารถสั่งทำเป็นของ ที่ระลึกสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ภายในศูนย์ฯ ยังมีห้องประชุมสัมมนาที่ใช้รองรับคณะ หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม


ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันเป็นที่ราบ จึงทำให้พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีมีต้นกกเกิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณสมบัติเด่นของกกคือมีความเหนียวและทนทานสูง ชาวบ้านจึงนิยมนำมาใช้ทอเสื่อเป็นลวดลายต่างๆ จนกลายเป็นสินค้าหัตถกรรม ‘เสื่อจันทบูร’ อันเลื่องชื่อประจำจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูรแห่งนี้ เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมจากต้นกก ที่ได้รับ การพัฒนาและออกแบบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ดูมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง

/

สถานที่น่าสนใจ

ปฏิทินอีเวนต์

16ส.ค. 2560

22ส.ค. 2560

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5

ขอนแก่น

  อีกก้าวที่ขอนแก่น ร่วมเดินทางกับเราปีที่ 5  ครึ่งทศวรรษ อีสาน บุ๊คแฟร์ 2017"อ่านให้ถึงแก่น เพื่อก้าวที่ยั่งยืน" วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://isan-bookfair.com

/

โปรโมชั่น

01เม.ย. 2560

31ต.ค. 2560

Blu Monkey Hub and Hotel meeting package promotion โปรโมชั่นห้องพักพร้อมอาหารเช้า ราคาพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มประชุมและสัมมนา

01เม.ย. 2560 , 31ต.ค. 2560

ภูเก็ต

Blu Monkey Hub and Hotel ให้บริการที่พักในตัวเมืองภูเก็ต มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีทั่วบริเวณ มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำ และผู้เข้าพักสามารถรับบริการเครื่องดื่มได้ที่บาร์ โรงแรมอยู่ห่างจากเมืองเก่าภูเก็ต 700 เมตร ห่างจากพิพิธภัณฑ์ไทยหัว 900 เมตร และห่างจากสนามบินนานา

01เม.ย. 2560

31ต.ค. 2560

foto Hotel meeting package promotion โปรโมชั่นห้องพักพร้อมอาหารเช้า ราคาพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มประชุมและสัมมนา

01เม.ย. 2560 , 31ต.ค. 2560

ภูเก็ต

โรงแรมโฟโต้เป็นโรงแรมที่มีสไตล์ ซึ่งมีทำเลอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ 50 นาที โรงแรมแห่งนี้มีห้องพักสะดวกสบาย ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)   ฟรีมินิบาร์เติมทุกวัน อีกทั้งโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าที่มีวิวอันงดงามของพระอาทิตย์ตก    ห้องสัมมนาราคา

01เม.ย. 2560

31ต.ค. 2560

Blu Monkey Bed and Breakfast meeting package promotion โปรโมชั่นห้องพักพร้อมอาหารเช้า ราคาพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มประชุมและสัมมนา

01เม.ย. 2560 , 31ต.ค. 2560

ภูเก็ต

Blu Monkey Bed & Breakfast Phuket ตั้งอยู่ห่างจากจุดชมวิวที่เป็นที่นิยมของเขารังใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 5 นาที ให้บริการห้องพักทันสมัยพร้อมระเบียงส่วนตัว และอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี มีแผนกต้อนรับเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และโต๊ะบริการทัวร์ ท่านสามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟส

ข่าวสาร

กรกฎาคม112560

Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ ครั้งที่ 1 ภูมิภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ จัดงาน Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2560 กำหนดจัดงานในรูปแบบการจัดงานไมซ์ประจำภูมิภาค 2 ภูมิภาค คือ ภาคอีสานและภาคใต้ เพื่อนำผู้ซื้อจากทั่วประเทศที่สนใจใน 2 ภูมิภาค

สิงหาคม062559

Company Outing Trip ทริปพิเศษ “เลือกได้ในแบบคุณ” - บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ทีเส็บ จัด outing Trip  ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  โดยได้เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ของมูลนิธิชัยพัฒนา เรียนรู้เรื่องพิชสมุนไพร ร่วมกิจรรมปลูกป่าทางไกล

แนะนำการใช้งาน